רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

חן דויטש

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

482919

צומח 80 (יסודי שלישי) – בית חינוך, כפר סבא

שם מנהל/ת ביה"ס:

חן דויטש

סמל מוסד:

482919

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים כי בית החינוך מהווה את ליבה הפועם של הקהילה.
ערך הקהילתיות בא לידי ביטוי בשלושה מישורים:
למידה במרחבי החיים- בוגרי בית החינוך יכירו היטב את הקהילה בה הם חיים, יהיו מעורים בתהליכים המתקיימים בה ויביאו חדשנות מחשבתית ויישומית בזיהוי הזדמנויות ופתרון בעיות בה. אנו מאמינים שכל מי שניפגש עם תלמידינו מהווה סוכן ידע ומקור למידה
מעורבות- בוגרינו יפעלו למען הקהילה מתוך תחושת שייכות ויכולת אישית לתרום לחברה
מנהיגות- בוגרינו יובילו דרך חדשה בקהילה תוך כדי חשיבה מחוץ לקופסה ויצירתיות
"
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

ניהוג עצמי – "אדם מחנך את עצמו", מוריו הם מנחים ומעוררי סקרנות , המסע הלימודי, החברתי והרגשי הוא אישי וייחודי לכל אחד ואחת.

2

חופש בחירה- אדם הבוחר את מסעו, יהיה מחויב לו ויתמיד בו ועל כן נשאף לאפשר בחירה בתהליך הלמידה ובתהליכי ההתפתחות האישית.

3

רב תחומיות- בעולם בו הגבולות בין תחום אחד לתחום מטשטשים ונקודות המבט הן רבות ומשתנות נשאף שהבוגרים שלנו יבחינו ויבינו את הקשרים בין התחומים הסובבים את עולמם.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

למידה חוץ כיתתית- בית החינוך רואה בסביבה הקרובה והרחוקה כמשאב ומרחב למידה רלוונטי, המזמן למידה אותנטית במרחבי החיים- הפארק, הסופר השכונתי, הקניון ברחובות השכונה.
2

מהלך רשותי ארגוני

שותפות הורית- בית החינוך מקדם מערכת יחסים איכותית המבוססת על אמון והדדיות. אצלנו תפגשו הורים מעשירים, הפעלת הורים בהפסקות, יוזמה הורית ומעורבות מתוך מתן מקום וכבוד הדדי.
3

מהלך רשותי קהילתי

דיאלוג ויחס אישי- בהיותו של בית החינוך צומח, אנו מאמינים כי יחס אישי הוא אחד מהמאפיינים המובילים של בית החינוך והוא מרכזי בהתפתחות האישית של כל תלמיד ותלמידה. אנו מאמינים שהדיאלוג הוא הכרחי למען תהליך ההתפתחות האישית. מענה דיפרנציאלי לשונות גם בתהליך הלמידה.
4

מהלך רשות

אקטיביזם חברתי- בוגרי בית החינוך יפתחו מודעות חברתית ועל בסיסה יבטאו את יכולותיהם בעשייה חברתית למען החלש ולמען הטבת הסביבה בה אנו חיים. לבוגר האקטיביסט של בית החינוך תחושת מסוגלות והשפעה יחד עם חשיבה ביקורתית חברתית. הנחת היסוד היא שהאדם יכול להשפיע על המציאות ולשנות אותה באופן שמתאים לו ולקהילתו כאשר הוא מודע לייחודיות שלו.
5

מהלך רשותי נוסף

הון אנושי-אנו מאמינים כי בכוחו של כל אדם לתרום מהמומחיות שלו לסביבתו- תלמידים, מורים והורים.
אנשי החינוך בקהילתנו מובילים מנהיגות המבטאת דוגמה אישית, אהבת אדם וחוסן בתקופה המאופיינת בחוסר ודאות.