מרכזי חדשנות צפון

בהתאם להחלטת הממשלה בעניין הכרזה על אזורים ויישובים כבעלי עדיפות לאומית מיום 15.4.2018, והחלטת ממשלה מספר 3740 בדבר הפעלת תוכנית לחיזוק ופיתוח קריית שמונה, שלומי ומטולה בשנים 2018 – 2022 – משרד החינוך מבקש לעודד רשויות מקומיות אלה, ובתוכן את כלל בתי הספר הרשמיים, להקים ולהפעיל מרכזי חדשנות ויזמות, כחלק ממהלך רחב להטמעת תרבות של חדשנות ויזמות בבתי הספר המקומיים.

מרכזי החדשנות שיוקמו יהיו מרכזים פיזיים ומתודולוגיים מעוררי השראה, בהם מפתחים מענים לאתגרים חינוכיים המעסיקים את צוותי ההוראה. מרכזים אלו יוקמו כמרחבים בתוך בתי הספר, ויהוו מאיץ ליצירת תרבות ארגונית של חדשנות.
מועד אחרון להגשה:
10.9.2022

אודות

במרכזי החדשנות הבית ספריים, יופעלו סדנאות ויערכו מפגשים לפיתוח חדשנות וחשיבה המצאתית כמענה לאתגרים חינוכיים. כמו כן, המרכזים יעודדו פיתוח והפעלה של מגוון מיזמים בעלי פוטנציאל להשפעה מערכתית רחבה, כמו גם מיזמים נקודתיים ומהירים בעלי השפעה מקומית.

מרכזי החדשנות מיועדים לשרת את הצוותים החינוכיים ואת קהילות בתי הספר. הם יפעלו להרחבת מעגל המשתתפים, ויכילו בתוכם מרחבים המזמנים ומאפשרים פעלנות תלמידים וצוותי הוראה, בהתאם לאופיו הייחודי של כל בית ספר.

המסלול

הקריאה מכוונת לבתי הספר שהשתתפו בתוכנית בשנים תשפ"א-תשפ"ב. לשם הצטרפות לשנה ג', יש להגיש את כלל המסמכים המפורטים במסמך קול-קורא המצ"ב, בפורמט מקוון בקישורים המצורפים.

כל מרכז חדשנות בית ספרי יידרש לאפיין את עצמו באופן ייחודי, ולספק מכלול שירותי פיתוח חדשנות לפי דרישה – בהתאמה לתפיסה הייחודית לו, בליווי צוות מרכז החדשנות של משרד החינוך ובסיוע יועצים מלווים.

כל המרכזים מחויבים לקחת חלק ברשת של מרכזי חדשנות, ויפעלו בשיתוף פעולה עם בעלי עניין שונים כגון: בתי ספר באותו היישוב, בתי ספר מיישובים נוספים, מרכזי פסג"ה, אקדמיה, מרכזי חדשנות ואחרים.

דרישות

מנהלי ומנהלות בתי הספר יגישו סטטוס של שלב ב' (תשפ"ב) ותוכנית להתאמת החלל והפעלת מרכז החדשנות הבית ספרי בתשפ"ג, וכן ידאגו להעביר את המלצות המחוז והרשות, כמפורט במסמך המצ"ב. יש להגיש את הנספח בטופס המקוון לאישור הוועדה המאשרת והפיקוח עד לתאריך ה-31.8.2022.

בית הספר שיצטרף לשלב ג', מתחייב לקחת חלק ברשת מרכזי החדשנות אשר תוקם ביישוב ובמחוז, ולקחת חלק בפעולות הנוגעות להערכה, שיתוף תובנות, למידה וכלים שפותחו במרכז.

נדרשת השתתפות פעילה של מנהל/ת בית הספר ושל צוות המו"פ הבית ספרי במפגשי הליווי והפיתוח שמוביל המרכז לחדשנות של משרד החינוך.

הגשת תוצרים
על המוסד החינוכי:

  1. לפתח לפחות 3 כלים במסגרת הפעלת המרכז, ולהתנסות בהם בשתי שכבות גיל לפחות.
  2. להשתתף במפגש סיכום – להצגת מרכז החדשנות הבית ספרי והמסלולים הפועלים בו.
  3. לכתוב מסמך סיכום, שיכלול את תיאור תהליך התכנון, הפיתוח, הפעלת המרכז, הכלים, התוצרים ותהליך ההערכה.

מידע נוסף

צוות מרכז החדשנות של אגף מו"פ במשרד החינוך, יתמוך במהלכים ובשיתוף הידע בין בתי הספר, ויסייע בליווי ההתנסות, במתן כלים וקישוריות בין גורמים, לטובת יצירת תרבות של חדשנות בבית הספר. הליווי יכלול:

  • מפגש פתיחת שנה: בהשתתפות מנהלת המחוז, סגנית מנהלת המחוז, נציגי פיקוח, מנהלי אגפי חינוך ברשויות, מנהלי בתי הספר ומובילי מרכזי החדשנות הבית ספריים.
  • מפגשי פיתוח משותפים/מותאמים: 4 מפגשי מליאה לרכישת כלים מו"פים – לפיתוח, תכנון ושיתוף עמיתים.
  • מפגש עם צוות המו"פ הבית ספרי, במסגרת ביקור במרכזי החדשנות.
  • ליווי פרטני – 2-1 מפגשים פרטניים, בהתאם לצורך במסגרת.