ראש מנהל החינוך:
מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

9

מס' בתי ספר על יסודיים:

2

קרית שמונה

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
מערכת החינוך של קריית שמונה שואפת להקנות, לכל באי מערכת החינוך, ערכים, ידע ומיומנויות אשר יכינו אותם להתמודד בהצלחה עם אתגרי העתיד, בתחומים הלימודי, הרגשי והחברתי. לפתח בקרב בוגרי מערכת החינוך את תחושת השייכות, המסוגלות והגאווה על היותם בני קריית שמונה ואת הרצון להשפיע על איכות החברה בעיר ובמדינה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

ביחד ולחוד – העצמת הפרט ומתן מגוון מענים מותאמי צרכים לצד הרחבת השיתופיות ועידוד מעגלי השותפות.

2

חשיבה ועשייה גלוקאלית – ראייה חינוכית עולמית (גלובאלי) ומקומית (לוקאלי) הבאה לידי ביטוי במגוון מהלכים ותכניות המקדמות חיבור לעיר ולסביבה לצד פיתוח וחיזוק מיומנויות מותאמות לעולם המחר. "

3

פרסונליזציה – התאמת תהליכי ההוראה-למידה לצרכי ומאפייני השותפים, תוך שוויון הזדמנויות ומתן זכות בחירה ואוטונומיה לתלמידים לצוותים החינוכיים ולמנהלים.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

עיר הנחלים – פיתוח תכניות לימוד ופעילויות העשרה, ברצף הגילאי, לצד שמירה על משאבי הטבע ופיתוח פיזי של הנחלים העוברים בעיר. פיתוח סביבות ותהליכי למידה וחקר לצד הנחל, גני נחל, שומרי הנחל, פיתוח מקצועי של צוותי ההוראה, פיתוח קבוצת פעילים לשמירה על הנחל ועוד. חיזוק השייכות של התלמידים לעיר ולמשאבי הטבע תוך עידוד העשייה למען הקהילה.
2

מהלך רשותי ארגוני

בחירה – הובלת תהליכי בחירה מגוונים, כלל רשותיים ובתוך מוסדות החינוך, כמהלך מרכזי לקידום להעלאת המוטיבציה, פיתוח תהליכי הוראה-למידה, קידום הישגים ושביעות רצון באי מערכת החינוך. כולל יישום מודל בחירה פתוח במסגרתו ניתנת להורים האפשרות לבחור את מוסדות החינוך בהתאם להשקפת עולמם ולצרכי בתם או בנם ותהליכי בחירה בתוך יום הלימודים.
3

מהלך רשותי קהילתי

עיצוב פני החמ"ד – מסע עומק לדיוק המענים הנדרשים לקהילת החמ""ד על כל גווניה. מתושבים המגדירים את עצמם כשומרי מסורת ורוצים עבור ילדיהם את חינוך ""בית אבא"" ועד קהילות המגדירות עצמן כדתיות לאומיות המעוניינות בתגבור החינוך התורני. כולל סקר צרכים, תובנות משותפות מתוך שולחנות עגולים בנושאים נבחרים ופיצוח האתגרים בקבוצות עבודה נושאיות.
4

מהלך רשות

פודטק – בקריית שמונה זיהינו את הפוטנציאל הרב של עולם הפודטק להתחדשות העירונית. בשיתוף משרד החינוך, המגזר העסקי, רשת אורט וגופי אקדמיה נבנתה תכנית עירונית רב גילאית הכוללת: פיתוח אקוסיסטם חינוכי עירוני; פיתוח מודלים של עבודה חינוכית רב תחומית; העמקת הלמידה היזמית תוך התנסות במיומנות iSTEM; פיתוח מקצועי לצוותים החינוכיים ועוד.
5

מהלך רשותי נוסף

קהילה מחנכת – הידוק מעגלי השותפות והשיתופיות בין צוותים חינוכיים מהחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, הורים, שותפי תפקיד בקהילה ומתנדבים. כולם יחד את יישום מטרות החינוך בעיר בהוגנות ושוויון הזדמנויות. "

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי