רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

רונית גבע

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

312835

קש"ת קיסריה , חוף הכרמל

שם מנהל/ת ביה"ס:

רונית גבע

סמל מוסד:

312835

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
כבית ספר קהילתי, הטובל במרחבים, טבע , נוף ואתרים היסטוריים, אנו מאפשרים למידה חווייתית במגוון מרחבים המעודדים התנסות וגילוי.
אנו פועלים בשלושה מסלולים: מרחבי טבע וסביבה, מרחבי רגש ויצירה ומרחבי חדשנות והשראה.
העשייה הבית ספרית מתקיימת תוך שותפות תמידית עם הקהילה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

למידה במרחבים בית-ספריים וישוביים: מינוף אתרים היסטוריים ותרבותיים בישוב למרחבי למידה

2

בחירת מרחבים מתוך מסלולים: מסלול טבע וסביבה, מסלול רגש ויצירה ומסלול חדשנות והשראה

3

שותפות עם הקהילה: חינוך המבוסס על שותפות, מענה לשונות ותקשורת אישית ובינאישית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מינוף האתרים ההיסטוריים והתרבותיים בישוב למרחבי למידה (כגון: מוזיאון ראלי, פסיפס הציפורים, האקוודוקט, שמורת החרובים).
2

מהלך רשותי ארגוני

התאמת הלמידה למאה ה-21 באמצעות מרחב חדשנות והשראה בית ספרי בליווי "האקדמית גורדון".
3

מהלך רשותי קהילתי

שילוב הלמידה במרחב בדיסציפלינות השונות.
4

מהלך רשות

הכנסת מגוון רחב של תכניות העשרה כחלק מתכנית הלימודים והמסלולים
5

מהלך רשותי נוסף

יצירת שותפויות עם הקהילה באופן מאורגן וממוסד