ריסטארט ברשויות

אגף מו"פ ומנהלת ניהול עצמי מרום מזמינים רשויות להצטרף למעבדה שמטרתה לפתח תורת ליווי רשותית לקידום אפקטיביות בתי הספר שבתחום סמכותה.
מועד אחרון להגשה:
3.11.22

אודות

במעבדה קודמת בנושא אוטונומיה ברשויות עלה שמקומה של הרשות בקידום מוסדות החינוך שברשותה הוא משמעותי, כאשר נוצר דיאלוג פתוח וכן בין הנהלת מוסדות החינוך לבין הנהלת מחלקת החינוך ברשות.

מעבדה זו מבקשת לקדם פיתוח של תורת ליווי רשותית, לשיפור האפקטיביות הבית ספרית ולהשבחת תהליכי הניהול והפדגוגיה, תוך קיום שיח דיאלוגי בין הרשות למוסדות החינוך שלה. תורת הליווי תבוא לידי ביטוי בפיתוח מודל מקומי, הכולל תפיסה ומבנים, שמטרתו לתמוך בבתי הספר ובצרכיהם, תוך פיתוח שגרות ומנגנונים לקיום קשר מיטבי בין הרשות למוסדות החינוך שברשותה.

 

המסלול

במסלול המעבדות שבאגף מו"פ, ניסויים ויוזמות, חוברים נציגים ממטה משרד החינוך, נציגים מבתי ספר, צוותי אקדמיה ובעלי עניין לעיסוק משותף בסוגיה בעלת חשיבות מערכתית.

במסגרת תהליך מונחה, חוקרים חברי הקבוצה את הנושא, מגבשים תפיסה משותפת אודותיו, מפתחים מודלים אפשריים להתמודדות עם הסוגיה שבמוקד המעבדה, ואף מתנסים בהפעלתם. תהליך זה מניב מענה חדשני, איכותי, אפקטיבי וישים למערכת החינוך בכללותה.

 

דרישות

רשויות המגלות עניין בקידום מוסדות החינוך ביישוב, ומעוניינות ליצור תפיסה חינוכית מותאמת, שעל פיה תוכלנה ללוות את בתי הספר ברשות באופן מקצועי ודיפרנציאלי לצרכים הייחודיים של כל מוסד חינוכי.
תנאי סף:

א. רשויות עם מעל 6 בתי ספר ממלכתי – יסודי (לא כולל מוכש"ר, וחינוך מיוחד)

ב. הקצאת בעל תפקיד מטעם הרשות, להלן רכז מעבדה, שתפקידו לתכלל ולהוביל את המעבדה מטעם הרשות בהיקף של לפחות  10 שעות בחודש

ג. רשויות שבהן פועלת תכנית "ריסטארט" של משרד החינוך בלפחות 2 בתי ספר.

ד. מילוי שאלון ההרשמה.
קריטריונים:

  1. רשויות המוכנות להתחייב לתהליך מעמיק של למידה, ומעוניינות להוביל תהליכי שיפור פורצי דרך המקדמים את האפקטיביות והיכולות של בתי הספר שלהן.
  2. רשויות הפנויות לעבודה ארגונית- פדגוגית מול גורמי הליווי – אחת לשבועיים (מפגש של שעתיים).
  3. השתתפות בקבוצת פיתוח המעבדה – 5 מפגשים בשנה (4 שעות כל מפגש).
  4. מעורבות פעילה של מנהל/ת מחלקת חינוך.

 

מידע נוסף

משאבים: הרשויות שיתקבלו למעבדה יוכלו לקבל שעות ייעוץ ארגוני, שמטרתן לסייע לרשות לפתח תפיסה מקומית וייחודית בהקשר של מוסדות החינוך שלה, ולפתח מודל ייחודי לליווי שלהן.

שימו לב: בשנה זו לא תתקיים עבודה ישירה של המעבדה עם מוסדות החינוך, אלא עם מנהלי מחלקות החינוך ובעלי תפקידים נוספים ברשות.
עבודה משותפת של בתי הספר והרשות תחל בשנת תשפ"ד.