רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

מוריה שוקרון

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

211532

רמב"ם, נהריה

שם מנהל/ת ביה"ס:

מוריה שוקרון

סמל מוסד:

211532

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בביה"ס בחרנו במוסיקה ככלי מרכזי המקדם ומשפר מיומנויות לימודיות וחברתיות . במחקרים נמצאו שהפוטנציאל החינוכי הגלום במוסיקה הוא עצום: לימודי מוסיקה הובילו לשיפור משמעותי במיומנויות לימודיות כגון, קריאה ומתמטיקה, וכן בשיפור האקלים הרגשי והחברתי בביה""ס.
צוות המורים שלנו שם את הילד במרכז העשייה החינוכית במטרה לחנך למידות טובות ולמצוינות אישית. לשם כך אנו מקדמים הוראה ולמידה חדשנית, חווייתית, שיתופית וחוקרת כאשר המוסיקה מעשירה את חוויית הלימוד כמעט בכל תחום והופכת אותה למהנה ולמעמיקה יותר.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

המוסיקה כאמצעי לפיתוח מיומנויות לימודיות וחברתיות

2

פרסונליזציה פרסונליזציה – דגש על מתן מענה אישי לכל תלמיד על פי יכולותיו וצרכיו

3

קהילת מורים לומדת – פיתוח תרבות ארגונית של למידה ושיפור מתמיד
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

שילוב עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד בהטמעת ייחודיות בית הספר דרך סביבות למידה:
הקמת מרחבי למידה חווייתיים המשלבים שימוש בענפי המוסיקה השונים (תנועה, האזנה, שירים)
2

מהלך רשותי ארגוני

יישום עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד בהוראה באמצעות מיומנויות מוסיקליות, באופן המעשיר את הלומד מבחינה רגשית, חברתית וקוגנטיבית.
3

מהלך רשותי קהילתי

יצירת קמלי"ם – קהילות מורים לומדות – להטמעת הייחודיות כתרבות ארגונית.
4

מהלך רשות

התמקצעות מתמדת של הצוות החינוכי בדרכי ההוראה , בפיתוח יוזמות חינוכיות ובהקמת מרחבי למידה חדשניים.
5

מהלך רשותי נוסף

שיתוף פעולה עם הקונסרבטוריון העירוני ועם מרכז המוסיקה בעיר להקמת תזמורת בית ספרית ולהקת זמר בית ספרית.