רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

רחל הוד

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

212126

רמב"ם, קרית שמונה

שם מנהל/ת ביה"ס:

רחל הוד

סמל מוסד:

212126

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
חמ"ד רמב"ם הוא בית לערכים, תורה, יחס אישי ודעת בדרך של חב"ר – חובה, בחירה, רשות. בית ספר הפועל כמרכז מבקרים גלילי מתוך תפיסה כי חיבור למקום מקדם את עקרונות המקומיות, חברות, ולקיחת אחריות. "כל ילד צריך מבוגר שיאמין בו".
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

מקומיות. הכרות מעמיקה עם היישוב, הסביבה והקהילה והרחבת שיתופי פעולה עם הקהילה.

2

חברות. פיתוח וחיזוק הקשרים החברתיים בין התלמידים מחזקים מסוגלות עצמית ומעניקים כלים לחברויות ולהתמודדויות בחיים עצמם.

3

לקיחת אחריות. בחירה בדרך של הצלחה מתוך איתור היכולות האישיות והחוזקות להצלחות בכל תחומי החיים.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

למידה מחוץ לגבולות הכיתה ובית הספר. יום למידה לכל כיתה אחת לשבוע במרחבי החיים בעיר, לשם חיזוק המקומיות.
2

מהלך רשותי ארגוני

למידה במרחבים מגוונים ושיתופיים. לכל כיתה שעת משחקיה המשולבת במערכת השעות לצד למידה במרחבים המאפשרים למידה שיתופית וחיזוק החברות.
3

מהלך רשותי קהילתי

פיתוח מצוינות. מגוון דרכי הוראה וסגנונות למידה לקידום ופיתוח מצוינות אישית ומיצוי היכולת של כל תלמיד.
4

מהלך רשות

אקטיביזם חינוכי. טיפוח בוגר ערכי, בעל מיומנויות חברתיות, הלוקח אחריות על עצמו, קהילתו וסביבתו.
5

מהלך רשותי נוסף

בחירה אישית. מתן אפשרות לכל תלמיד ומורה לבחור, בהתאם לרצונו ולחוזקותיו, לקחת חלק בפעילות למען הקהילה.