רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

ענת נעמה לוי

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

415992

רמון, באר יעקב

שם מנהל/ת ביה"ס:

ענת נעמה לוי

סמל מוסד:

415992

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
ביה"ס, הוא מקום המאפשר ביטוי לכישורים, לחוזקות ולייחודיות של התלמידים ושל הצוות החינוכי כאחד, ועל כן שואף לטפח וללוות התפתחות אישית ומקצועית של כל אחד ואחת מבאיו.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

קירבה ואיכפתיות : צוות המחויב להיכרות הוליסטית של התלמידים על בסיס מסד נתונים רחב לצורך הוראה מותאמת פרט.

2

למידה לאורך הדרך : צוות לומד ומתפתח בדיסיפלינות השונות לצורך התקדמות והתפתחות בתחומי למידה – הוראה – הערכה.

3

ביטוי אישי : שאיפה לאפשר לכל תלמיד ביטוי לחוזקות הייחודיות שלו באחת מקבוצות ההעצמה או המצויינות.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

יצירת מסד נתונים מתעדכן לצורך קבלת תמונת מצב עדכנית לגבי כל תלמיד.
2

מהלך רשותי ארגוני

בניית מערך תמיכה רגשית – חברתית לתלמידים מאתגרים באמצעות גינון טיפולי וכלבנות טיפולית.
3

מהלך רשותי קהילתי

בניית מערך תמיכה לימודי לקידום הישגים וצמצום פערים באמצעות מיפוי המשאבים הבית ספריים
4

מהלך רשות

יצירת תקשורת מקרבת עם קהילת הורי ביה"ס באמצעות סדירויות עם הורי הקהילה והנהגת ההורים, ומפגשים עם מומחי תחום להעצמת תמיכת ההורים בילדיהם.
5

מהלך רשותי נוסף

פיתוח סביבות למידה – הקמת מרחב למידה לגיל הרך בזיקה לייחודיות הבית ספרית, הקמת אחו פורח בחצר ביה"ס, בניית כיתת M21 המותאמת ללמידה רלוונטית עדכנית.