רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

רחל מזרחי

שלב חינוכי:

יסודי ועליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

220046

רננים, קרית שמונה

שם מנהל/ת ביה"ס:

רחל מזרחי

סמל מוסד:

220046

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
"ברננים, אנו פועלים מתוך אהבה, כבוד ואמונה ביכולתם של תלמידנו ומאמינים שתפקידנו להכין אותם לחיים עצמאיים במציאות משתנה. כל זאת, תוך חינוך לאחריות ומעורבות חברתית וסביבתית המבוסס על ערכי הליבה שלנו: כבוד האדם, דוגמא אישית, יושר ויושרה, מקצועיות, יצירתיות וחדשנות.
ברננים, אנו מחויבים לתהליכי פיתוח מקצועי של הצוות ולשיפור מתמיד. "
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

התאמת תכניות הטיפול והלימוד באופן אישי, לכל תלמיד ותלמידה.

2

הכנת התלמידים לחיים עצמאיים בכל תחומי החיים.

3

למידה משמעותית, רלוונטית וחווייתית.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח מודלים ותוכניות הוראה המותאמים לאוכלוסיית החינוך המיוחד.
2

מהלך רשותי ארגוני

הקניית ידע, מיומנויות, ערכים וכישורי חיים במטרה להגיע לעצמאות מרבית והשתלבות מיטבית בחברה בכל תחומי החיים, באמצעות מגוון רחב של התנסויות מחיי היום-יום (ניהול משק בית, חינוך מיני-חברתי, תעסוקה, בריאות, פנאי ועוד).
3

מהלך רשותי קהילתי

למידה משמעותית, במרחב הכיתתי והחוץ כיתתי כגון: דירת הכשרה, בית קפה לימודי-קהילתי ועוד.
4

מהלך רשות

מרחבי למידה חדשניים מבוססי טכנולוגיה (כדוגמת חדר המשאבים).
5

מהלך רשותי נוסף

שותפות הורים וקהילה במגוון תכניות.