מעבדת כתיבת עבודה מסכמת ברפורמת המח"ר

משרד החינוך, באמצעות לשכת המנכ"לית, המזכירות הפדגוגית ואגף מו"פ, מזמינים מוסדות חינוך להגיש הצעות להצטרפות לתהליך פיתוח שלב הלמידה המתקדמת ברפורמת המח"ר – שלב כתיבת עבודה מסכמת.

ההרשמה נסגרה
מועד אחרון להגשה:
10.9.2022

אודות

מטרתה המוצהרת של מערכת החינוך היא לטפח בוגרים ובוגרות ערכיים, בעלי ידע ומיומנויות, שיאפשרו להם לעצב את זהותם, להתפתח כאנשים עצמאיים ומשכילים, בעלי חוסן רגשי וחברתי, למצות את יכולותיהם מתוך תחושת טעם ומשמעות, ולתרום למדינת ישראל, לחברה ולקהילה.  

ללימודים במקצועות המורשת, החברה והרוח (להלן לימודי המח"ר), ערך מוסף ייחודי לקידום מטרה זו.

מטרת העל של השינוי בלימודי המח"ר: עיצוב מבנה ההוראה, הלמידה וההערכה של לימודי המורשת החברה והרוח בחטיבה הבוגרת, באופן שישרת את מטרות החינוך בצורה מיטבית.

מטרה זו נחלקת למספר מטרות משנה:

חווית הלמידה: חוויות הלמידה במקצועות המח"ר יפתחו תלמידים סקרנים, מעורבים ובעלי חוסן רגשי, אשר רואים בתוצריה של הרוח האנושית (החברתיים, הספרותיים, המדיניים וכיו"ב) מקור השראה, ומגיבים אליהם ברגש, במחשבה ובמעשה.

דמות הלומדת והלומד: לימודי מקצועות המח"ר יפתחו תלמידים משכילים וערכיים, המסוגלים להביא לידי ביטוי, בכתב ובעל פה, את מלוא הפוטנציאל שלהם.

פני החברה הישראלית: הערכים, הידע והמיומנויות שהבוגרים והבוגרות ירכשו דרך לימודי מקצועות המח"ר, יתרמו לקידום חברה שוויונית, מלוכדת ופלורליסטית, המתאפיינת בחוסן, גיוון תרבותי, כבוד הדדי וסולידריות.

להלן המסמך המרכזי של הרפורמה, המסביר את הרציונאל, המודל והשלבים בה.

הלמידה בתחומי הדעת של לימודי המח"ר תחולק לשלב לימודי יסוד ולשלב לימודים מתקדם.

לימודי היסוד יוצאים לדרך כבר בתשפ"ג, ובמקביל אנו נערכים לדייק את לימודי השלב המתקדם ואת כתיבת עבודות הסיכום במקצועות המח"ר. 

לפירוט נוספים לחצו >>

https://pop.education.gov.il/renewal-of-learning

המסלול

במסלול המעבדות שבאגף מו"פ, ניסויים ויוזמות, חוברים נציגים ממטה משרד החינוך ונציגים מבתי ספר, לעיסוק משותף בסוגיה בעלת חשיבות מערכתית. במסגרת תהליך מונחה, חוקרים חברי הקבוצה את הנושא, מגבשים תפיסה משותפת אודותיו, מפתחים מודלים אפשריים להתמודדות עם הסוגיה שבמוקד המעבדה, ואף מתנסים בהפעלתם. 

במסגרת המעבדה יתקיימו מפגשים מקוונים ו/או פרונטליים של הקבוצה שנבחרה באמצעות קול קורא זה, וכן מפגשים של צוות הפיתוח הבית ספרי, שיתקיימו בתוך המרחב הבית ספרי ויעסקו במודל המתפתח בתוך ההקשר הבית ספרי.

דרישות

  1. יכולת להוביל שינוי: המידה בה מסוגל צוות ביה"ס להתחדש, ליזום, לפתח, להוביל שינוי ולהסתגל אליו.
  2. רמת הפדגוגיה בביה"ס: מקצועיות פדגוגית של צוות ההוראה בביה"ס, ויכולתו להתנסות בדרכי הוראה מגוונות.
  3. מנהיגות המנהל/ת: יכולת להוביל תהליך מתוך מעורבות מלאה ובהנהגה מובהקת, לרתום לשינוי ולהנהיג מהלך מורכב.
  4. יכולת לקיים סדירויות בית ספריות: המידה בה מסוגל ביה"ס לקיים מפגשים קבועים במערכת, שישמשו את תהליכי הפיתוח.
  5. ניסיון בהנחיית תלמידים בכתיבת עבודות: ניסיון כלשהו, לא חייב להיות מודל מהודק.

מידע נוסף

אוכלוסיית היעד: מוסדות חינוך תיכוניים, שש שנתיים או תיכונים עצמאיים, אשר מעוניינים לקחת חלק בקבוצה שמטרתה לפתח תוצרים הקשורים לכתיבת עבודות מסכמות ברפורמת המח"ר עבור כלל מערכת החינוך.

משאבים: מוסדות חינוך תיכוניים שיתקבלו למעבדה יקבלו מספר שעות תקן (המספר ייקבע על פי מספר בתי הספר שישתתפו במעבדה) עבור מורים, שייקחו חלק בצוות הפיתוח במשך כל השנה ויבצעו פעילות סדירה לטובת פיתוח התוצרים. 

מעבדת כתיבת עבודה מסכמת ברפורמת המח"ר