רשות:
מחוז:

דרום

רשות:
שם המנהל/ת:

מיטל פרץ

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

613182

רשב"י, קרית גת

שם מנהל/ת ביה"ס:

מיטל פרץ

סמל מוסד:

613182

מחוז:

דרום

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
כל ילד הוא מיקרוקוסמוס שלם המורכב מחלקים של גוף, נפש ומוח הפועלים בקורלציה ומשפיעים זה על זה באופן רציף. אנו מאמינים כי המרכיב הרגשי הוא נדבך משמעותי ביותר, המשפיע על איכות הלמידה והתלמידאות. המודל הייחודי של בית ספרנו, מודל 40-40-20, מציב את ערך החירות-האוטונומיה והבחירה, כמרכיב קריטי ביצירת מצע רגשי חיוני ויציב, אצל התלמיד והמורה. הפעלת אוטונומיה במרחב הבי"ס מחוללת: תחושת מסוגלות, הנאה, גאוות, שיקול דעת, חשיבה יצירתית, תחושת משמעות ורגש אחריות.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

הכלה

2

בחירה

3

כבוד
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מיפוי ומיקוד תוכנית העבודה לטובת צמצום פערים לימודיים ורגשיים
2

מהלך רשותי ארגוני

בנית יחידות לימוד בתחום מתמטיקה יישומית לכיתות ג-ד
3

מהלך רשותי קהילתי

בנית יחידות לימוד בין תחומיות בתחום רבי מלל, שפה, ושילוב מדעים+ אנגלית
4

מהלך רשות

השבחת מיומנויות שפתיות בעזרת מועדון קריאה בהנאה בכיתות א-ב
5

מהלך רשותי נוסף

הגדרת מדדים להצלחה וקביעת תחנות משוב והערכה