רשתות חברתיות בשירות הוראה, למידה והערכה

מה בסדנא?
רשתות חברתיות בשירות הוראה, למידה והערכה
ניצול הרשתות החברתיות לצרכים חינוכיים
נבנה ופותח על ידי ד"ר גיתית בר און, תכנית מרחבי חינוך אגף מו"פ
שימוש ברשתות החברתיות לצורך למידה
הקלטת הסדנא