רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:

נורית מררי

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

232900

שבטי ישראל, מודיעין-מכבים-רעות

שם מנהל/ת ביה"ס:

נורית מררי

סמל מוסד:

232900

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
שבטי ישראל הוא בית חינוך המאמין בלמידה חווייתית, יצרנית, מחזקת זהות דתית ציונית.
בי"ס משפחתי, קולט עליה, הנותן מענה לשונות השפתית. הלמידה החווייתית יצרנית מפתחת לומד עצמאי השואף למיצוי כישרונותיו.
חממת "שבטי ישראל" מקנה לתלמידיה ערכים המטפחים חוויה יהודית באמצעות פעילויות לימודיות, חברתיות וקהילתיות.
באווירה של אקלים מכבד ומיטבי, יגדל בוגר ערכי, דתי ציוני ויצרני, שיפעל ויתרום למדינת ישראל.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פתרון בעיות ופרשנות

2

למידה מתמשכת התעניינות, סקרנות

3

עבודה שיתופית מתוך אחריות (שייכות)
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

שילוב יצרנות בתוך הלמידה בשיעורים ובמופעי הערכה
2

מהלך רשותי ארגוני

קבלת שבת ייחודית
3

מהלך רשותי קהילתי

חברותות לכלל תלמידי ביה"ס, תוך שילובים וחונכויות לתלמידי תקשורת ולתלמידים עולים
4

מהלך רשות

יצרנות דרך חשיבה מחשובית ורובוטיקה החל מכיתה א'
5

מהלך רשותי נוסף

חוגי בחירה חווייתיים רב גילאיים