רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:

מירב משולם

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

616243

שיבולים, מודיעין-מכבים-רעות

שם מנהל/ת ביה"ס:

מירב משולם

סמל מוסד:

616243

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
"שיבולים" הוא בית המחנך למנהיגות אישית-חברתית-ערכית. אצלנו כל תלמיד ותלמידה יוזמים ומשפיעים במעשי היומיום, מגלים מנהיגות ומאמינים שכל אחד יכול לחלום, ללמוד, ללמד, לפתח, לעשות… להיות מנהיג/ה. כל תלמידי שיבולים בוחרים מנהיגות – בה הם רוצים לקחת חלק על מנת לקדם ולשנות. בדרך זו אנו מאפשרים העצמה, ביטוי עצמי וראיית הטוב ומממשים את הערכים שחרתנו על דגלנו: סובלנות, רעות, אחריות ומצוינות.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

אבני דרך לדמות הבוגר והבוגרת

2

העצמה, ביטוי עצמי וראיית הטוב

3

קידום החינוך החברתי-ערכי
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

תכניות לימוד בית-ספריות ייחודיות, בדגש על ידע, מיומנויות, ערכים ואתגרי הווה ועתיד (אבני דרך לדמות הבוגר/ת)
2

מהלך רשותי ארגוני

למידה חוץ-כיתתית, חווייתית והתנסותית בסביבות למידה חדשניות ("שבירת קירות").
3

מהלך רשותי קהילתי

להיות מנהיג/ה – כל תלמיד ותלמידה בוחרים ונבחרים מנהיגות, בה הם רוצים לקחת חלק לשם עשייה לימודית-חברתית-ערכית בתוך ביה"ס ובקהילה.
4

מהלך רשות

שיתופי פעולה עם הורים וחיבור לקהילה
5

מהלך רשותי נוסף

צוות חינוכי כקהילה לומדת, מתפתחת ומייצרת תכניות קוגניטיביות-רגשיות-חברתיות.