שם בית הספר:
שם ביה"ס
על האתגר
מה הסיפור?
הצורך וההזדמנות עליהן האתגר עונה
האתגר
תעודת זהות
שם בית הספר:
שם ביה"ס
סמל מוסד:
שלב גיל:
יישוב:
רשות:
מחוז:
שם המנהל/ת:
חברי צוות פיתוח:
הכלים שפיתחנו