שם בית הספר:
תדהר, עפולה
פיתוח יוזמות קטנות וקצרות טווח באמצעות מפת התפתחות אישית
האתגר הניהולי איתו בחרנו להתמודד

בית הספר שואף לפתח ולעודד בעלי עניין פעלנים ואוטונומיים, ולכן יאפשר פיתוח יוזמות קטנות וקצרות טווח בתחומים שונים, בהתאם לאזורי ההשפעה שיבחרו ע"י הצוות, ובאמצעות מפת התפתחות אישית. יש לציין שבשלב זה האתגר מתחיל בצוות, ובשלב הבא יצטרפו ליוזמות גם תלמידים וגורמים בקהילה.

אילו מהלכים ארגוניים הפעלנו?

מהלך 1 – חברי הצוות התבקשו למלא "מפת התפתחות אישית" (קישור) המפה מעוצבת כמפת אוצר ויש בה 5 חלונות:

  1. חוזקות – תכונות וכישורים
  2. תחומי עניין – מתוך חיי ביה"ס ומחוצה לו
  3. עוגנים – כל מה שמהווה מקור לתמיכה, יציבות והשראה
  4. יעדים מקצועיים ואישיים, המנוסחים לפי מודלSMART
  5. אזורי השפעה

מהלך 2שיתוף במפות ההתפתחות האישיות, וחלוקה לחדרים/לקבוצות לפי אזורי ההשפעה כמו: פדגוגיה, קשר מורה תלמיד, מיתוג בית הספר, טיפוח הסביבה הפיזית, פיתוח סביבת למידה, קשרי קהילה וכו' (למשל: כל מי שרוצה להשפיע על נושא איכות הסביבה בבית הספר, יתכנס יחד). כל קבוצה תפתח יוזמה – קטנה וקיצרת טווח.

מהלך 3 הנהלת בית הספר תאשר את היוזמות, במידה והן תואמות  את החזון ואת ערכי בית הספר, ותקצה משאבים ותנאים לפיתוחן.

מהלך 4 סיום התנסות בפיתוח היוזמות, משוב, הסקת מסקנות, ופיתוח יוזמות המשך או יוזמות חדשות.

לינקים למסמכים
תעודת זהות
שם בית הספר:
תדהר, עפולה
סמל מוסד:
411330
שם המנהל/ת:
סיון וידנפלד
חברי צוות פיתוח:
רכיבי מודל ארגון מורכב מסתגל
לחצו על הרכיבים לפרטים נוספים: