רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

מירב קסלר

שלב חינוכי:

עליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

356212

תיכון המושבה, זכרון יעקב

שם מנהל/ת ביה"ס:

מירב קסלר

סמל מוסד:

356212

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בתיכון המושבה אנו מקבלים בכל בוקר את תלמידינו בשערי בית הספר עם חיוך גדול. התלמידים שלנו שמחים להגיע לתיכון, כי הם יודעים שהם מגיעים למקום שעוטף אותם בחיבוק גדול של התעניינות והגשמה. מקום המאפשר לכל אחד ואחת לטפח את היכולות שלו. שלה במגוון רחב של תחומים.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

עקרון הבחירה בין מגוון תחומי דעת לכל התלמידים

2

מתן מענה לשונות התלמידים ע"י בניית תכנית אישית לכל תלמיד

3

חיזוק הקשר והשיתופיות בין המורים, התלמידים וההורים
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

שילוב תלמידי החינוך המיוחד ומתן מענה מותאם לצרכיהם הייחודים באמצעות תכנית לימודים אישית.
2

מהלך רשותי ארגוני

חדר מורה: המורים מעצבים את סביבת הלמידה בהתאם לתפיסתם הפדגוגית, תוך שימוש בפדגוגיה חדשנית, המותאמת למאה ה-21. התלמידים לומדים בכיתה המותאמת לתחום הנלמד ומאפשרת למידה שיתופית, עצמאית ודיפרנציאלית
3

מהלך רשותי קהילתי

פעילות חברתית- ערכית במגוון נושאים המשתפת את הקהילה
4

מהלך רשות

מעורבות הורים בעשייה החינוכית לדוגמא: הרצאות הורים

5

מהלך רשותי נוסף

תכניות לימודים ייחודיות המאפשרות לתלמידים לפתח את החוזקות ולהרחיב את תחומי העניין.