שם בית הספר:
תיכון ניסויי מסעדה
פיתוח והעצמה של כישרונות ניהוליים בבית הספר
האתגר הניהולי איתו בחרנו להתמודד

פיתוח מרכז מו"פ שיפתח ויעצים את הכישרונות הניהוליים של בעלי התפקידים בבית הספר – צוות הניהול והמורים המובילים – ובמיוחד של בעלי התפקידים החדשים.

בנוסף, יש צורך לחבר ביניהם ברמה הפרטנית והקבוצתית, ובהתאם לראייה הבית ספרית ולחשיבת עתיד. המרכז יכלול מרחבי פיתוח מקצועי להעצמת בעלי התפקידים, ומרחבי פעלנות, המזמנים התנסויות שיתופיות להגברת האינטראקציה, ולשיפור זרימת המידע בתהליכי הלמידה והיישום בין בעלי התפקידים בבית הספר.

לקריאת הסיפור של המודל

 

 

אילו מהלכים ארגוניים הפעלנו?

מהלך 1: פיתוח מרחב ייעוצי – מרחב פיזי ווירטואלי, שבו יתקיים תהליך של הגדרת תחומי אחריות לכל בעל תפקיד, וייבנה כרטיס זהות שיכיל את תחומי הידע והניסיון שלו, ושבהם הוא יכול לסייע לבעלי התפקידים האחרים.
המפגשים הייעוציים לבעלי תפקיד חדשים יתקיימו יחד עם המנהלת ומנחים מקצועיים.

קישור לתרשים זרימה למרחב הייעוצי

קישור למרחב ייעוצי דיגיטלי

 

מהלך 2: פיתוח והפעלת מעבדה להתנסות פרטנית וקבוצתית: המרחב יאפשר הזדמנויות לקיום שיח, למידה והתנסות מקצועית. בנוסף, הוא יאפשר אינטראקציה בין בעלי התפקידים, ובינם לבין מורים מובילים וגורמי חוץ, דרך התנסות בכרטיסי משימות פרטניות וקבוצתיות. הנחת היסוד של ההתנסות הפרטנית או הקבוצתית של בעלי התפקידים היא, שהתמודדות עם אתגרים מקדמת את ההתפתחות האישית ברמות הקוגניטיביות, הבין-אישיות והתוך-אישיות.

התנסות פרטנית: ההתנסות הפרטנית תתקיים אחת לשבוע על פי סדירויות שיקבעו במערכת בית הספר. ההתנסות תסייע לבעל התפקיד לכוון ליישם תהליכים שמובילים לקידום יעדים בתכנית העבודה הבית ספרית.

כל בעל תפקיד בתחילת דרכו יתנסה בכרטיסי משימות המותאמים לתחום אחריותו. בהמשך הוא יבנה ויוסיף משימות, בהתאם לצרכים שיעלו בתהליך. בעל התפקיד יקיים תהליך רפלקטיבי מתמיד, ויקבל משוב מהמנהלת בית הספר ומעמיתים פעם ברבעון.

התנסות קבוצתית: מתקיימת פעם בשבועיים, במסגרת קבועה במערכת לכל בעלי התפקידים ביחד, במטרה לחבר ולרשת את העבודה המערכתית, וכך להפוך אותה למשמעותית ויעילה יותר.

המפגשים מתנהלים בצורות שונות: למידה, במות דיון, קפה דילמה, סדנאות, צפייה בסרטונים, התנסות בכרטיס משימה, למידת עמיתים, עיבוד נתונים והפקת תוצרים.

בית הספר יקיים פעם בשנה יום למידה והתנסות פתוח לכלל בתי הספר, לקהילה ולגורמים מקצועיים.

לוח זמנים להתנסות ולמידה במעבדה:

יום למידה פתוח במרחב לכלל המורים למידה והתנסות קבוצתית לבעלי תפקידים למידה והתנסות פרטנית לכל בעל תפקיד בנפרד
פעם ברבעון פעם בשבועיים פעם בשבוע
מרחב ההתנסות והלמידה פתוח לכלל בתי הספר בארץ, בתיאום מוקדם עם צוות מו"פ בית ספרי.
Storyboard

כרטיס משימה

כרטיסי משימה הם קלפים קטנים, לעתים קרובות חצי או רבע גיליונות של נייר בגודל מכתב ולפעמים כרטיסי אינדקס, עם שאלות או כיוונים לפעילות. כרטיסי משימה יכול להיות שאלות בודדות, לשמש משימות נפרדות, או להיות מוגדר ברצף של כרטיסי משימה מרובים.

כרטיסי משימה ניתן להשתמש במספר דרכים: באופן עצמאי, בקבוצות, ואפילו כמעמד שלם. המטרה מהשימוש בכרטיסי משימה במרכזים או בקבוצות קטנות כדי לעודד למידה שיתופית, או לאפשר למורים לעבוד לבד על כרטיסי משימה בקצב שלהם.

הגדרת יעדים בכל כרטיס משימה חשובה, מכיוון שהם גורמים לבעלי תפקידים לחשוב על העתיד, מה הם רוצים לעשות, ואיך הם רוצים לצמוח לאורך התהליך.

משימה קבוצתית: זוהי פעילות אישית כמו גם בניית קהילה שכן מורים/ בעלי תפקידים עשויים לחלוק את הרעיונות, השאיפות והתוצרים.

משימה פרטנית: כל בעל תפקיד לוקח על עצמו לפעול וליישם את המשימות בתחום האחריות שלו לפי סדר התקדמות, הדבר שיוצר ריבוד מובנה לתהליך העבודה שלו.

דוגמה לכרטיס משימה

מהלך 3: יישום מודל מאפייני העיסוק (Job Characteristic Model של האקמן ואולהם) – שקובע שיש לתכנן את העבודה כך שאנשים ירגישו שהם מבצעים עבודה משמעותית ומוערכת, ולהעלות את האפקטיביות, איכות העבודה, שביעות הרצון והמוטיבציה.

איך המודל בא לידי ביטוי בעבודה?

בעלי התפקידים יעברו את שני המהלכים הקודמים ויתנסו בכרטיסי המשימות בהתאם לתחומי אחריותם, באופן פרטני וקבוצתי, תיווצר רשת עבודה ארגונית, שתשמש מקור ידע והדרכה לכלל חברי הצוות ותפתח מגוון כישורים, והעבודה תהפוך למשמעותית יותר.

המודל מציע 5 ממדים:

  1. מגוון כישורים: המידה בה העבודה דורשת שימוש בכישורים שונים של העובד, בפעולות שונות.
  2. זהות המשימה: המידה בה העבודה דורשת פיסת עבודה שלמה- מההתחלה עד הסוף
  3. חשיבות המשימה: רמת ההשפעה שיש לעבודה על אחרים כפי שנתפשת, כמו כן מודעות העובדים לרמת תרומתם וחשיבותם לתוצר הכולל של החברה.
  4. אוטונומיה: מידת החופש של העובדים לתכנן, לקבוע לו"ז ולבצע עבודותיהם כפי שהם מעוניינים לעשות דוגמא (ספרייה מפוארת ועשירה).
  5. פידבק: מידת האינפורמציה שמקום העבודה מעביר מעובד לעובד על האפקטיביות של הביצוע שלו.

לפי התיאוריה של המודל חמשת המאפיינים המשימה משפיעה על 3 מצבים פסיכולוגיים אצל הפרט: המיומנויות המגוונות, שלמות המטלה וחשיבות המשימה משפיעים יחד על חווית החשיבות, העצמאות משפיעה על האחריות והמחויבות של העובד לעבודתו והמשוב מאפשר לעובד לפתח הבנה לגבי ביצוע ותוצאות המשימה וכך ישפר את תפקידו. 3 המצבים הפסיכולוגיים משפיעים על תחושת המוטיבציה של העובד, איכות העבודה, שביעות הרצון בעבודה.

קישור לתרשים הפעלה של המודל

 

תעודת זהות
שם בית הספר:
תיכון ניסויי מסעדה
סמל מוסד:
247817
שם המנהל/ת:
נג'אח אברהים
חברי צוות פיתוח:
סגן מנהל עדנאן פרחאת, רכזת פדגוגיה תקשובית אמאני שופי, מובילת היוזמות: ספאא שרף
רכיבי מודל ארגון מורכב מסתגל
לחצו על הרכיבים לפרטים נוספים: