רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

נוגידאת אברהים

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

219568

الزيتون, بعينه نجيدات

שם מנהל/ת ביה"ס:

נוגידאת אברהים

סמל מוסד:

219568

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
"للطالب في مدرستنا مكانة وَحيّز، علاقتنا مع طلابنا قائمة على الإحتواء والاحترام المُتبادل.
نستخدمُ الأساليب التّعليميّة العصريّة لتحقيق المعرفة والذّات والتّميّز لِمواجهة تحديّات المُستقبل
، كما نَبذل جهودنا لِخَلْق نَمط حياة صحيّ وبيئة تربويّة حاضنة."
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

مُتعة التّعلّم لِنَجعل التّعلّم مُتعة عن طريق التعلم التجريبي

2

التعلم المبني على المهارات والمواهب

3

القيم ا"لإحتواء والاحترام المتبادل"كمفتاح للتطور الانساني المجتمعي
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

مسح ميول الطلاب واعطاءهم حرية إختيار البرامج المُفضلة لدى أبنائهم وتنمية ميولهم الذاتيّة
2

מהלך רשותי ארגוני

بناء برنامج ممنهج اسبوعي يدعم اختيارات الطلاب
3

מהלך רשותי קהילתי

بناء وتفعيل وحدات تعليميه مبنيه على دعم المهارات التي تلائم القرن الواحد والعشرين
4

מהלך רשות

"تاهيل الطاقم المهني بشكل دوري بموضوع الأسالیب التعلیمیة العصرية لتحقیق المعرفة والذات والتمیز لمواجهة التحديات المستقبلبة"
5

מהלך רשותי נוסף

"توفير تبيئات تربوية داعمة ، ممتعة، ّالخروج عن المألوف والتعلمّ خارجّ الغرفةّ المألوفة للطالب ثم تجاوز محدوديةّ
المكانّ والزمان."