בחירה מבוקרת

הבשורה הגדולה שהתכנית מביאה עמה היא הבחירה המבוקרת. הבחירה תכתיב את קצב ההתפתחות של כל אחד מהרכיבים האחרים. הבחירה תקבע איזו רשות מתאימה לתכנית. הבחירה תביא לשיתוף הורים ולניהול תקין ושקוף של הרשות. הבחירה תשדרג את בתי הספר. הבחירה היא זו שתניע תהליכים מהותיים ובעלי השפעה על מערכת החינוך המקומית.

מימוש התוכנית מתבטא בכך שהורים בוחרים את מוסדות החינוך התואמים את השקפת עולמם ואשר עונים על צורכי הילד, תוך שמירה על איזון ושוויון הזדמנויות. הרשות מאפשרת ניוד של תלמידים בין בתי-הספר, ומתחשבת ברצונות ובצרכים של כל תלמיד ותלמיד, לצד שמירה על איזון בין בתי-הספר. הבחירה מעצימה את אפשרות הילדים לממש את עצמם בנושאים המועדפים עליהם ועל הוריהם ומגבירה את שביעות רצון ההורים ממערכת החינוך. בכל רשות מתוכנן מודל בחירה המותאם לצורכי הרשות (למשל בחירה מלאה/אשכולות) ומנגנון וויסות ובקרה שבאמצעותו נשמר האיזון בין בתי הספר. כמו כן, מתעצב קוד אתי המכתיב את התנהלות מנהלי בתי הספר והגננות. קוד זה מייצב תחרות הנובעת משותפות. בנוסף, מנהלת הבחירה היישובית מתכללת מערך הנגשת מידע רחב המיועד לחשוף בפני ההורים את תהליכי הבחירה והייחודיות.

חשוב לציין בהקשר זה את נושא הרצפים וההקשרים בין החינוך הקדם יסודי לחינוך היסודי ובין החינוך היסודי לחינוך העל יסודי – ביקורים, חשיפה, ימים פתוחים וכדומה.  

משאבי ידע על אזורי בחירה מבוקרת