רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

טאלב חמודה

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

217372

אלראזי בועיינה נוג'ידת

שם מנהל/ת ביה"ס:

טאלב חמודה

סמל מוסד:

217372

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית הספר שם במוקד את טיפוח התרבות והשייכות הקהילתית תוך פיתוח יכולות התלמיד להתמודד בעולם משתנה ולא צפוי. שואף לטפח את ההשפעה ההדדית שיש לילדים ומבוגרים על עיצוב התרבות.
אנו מאמינים כי חווית הוראה ולמידה מאתגרת ומהנה, במרחב פתוח, בטוח ירוק ומשתנה,
תורמת לעיצוב אישיות יוצרת ,עצמאית פורצת גבולות ולפיתוח קהילה מיטבית.
לכן, אנו מחויבים לתת בידי כל אחד ואחת את חומרי הגלם וארגז הכלים לייצור היצירה שלו והקהילתית שלנו
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

למידה אי פורמלית – ארועים וחוויות למידה בכל עת ומקום, במרחבי החיים השונים שאינם מתוחמים במסגרות למידה פורמלית ומשפיעים על הלומד לאורך זמן.

2

למידה שיתופית – תהליך בו שתי ישויות או יותר פועלות יחדיו כדי לממש או להשיג יעד לימודי-חברתי משותף בהצלחה.

3

חיבור למסורת לצד פיתוח חשיבת עתיד – חיבור להיסטוריה של הכפר, חיבור לאדמה, לחקלאות, חיבור למנהיגות מקומית לצד קידום פדגוגיה מוטת עתיד
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

יצירת תשתיות לפיתוח והטמעת הייחודיות כתרבות ארגונית וכשפה חינוכית בית ספרית (ביסוס תפקיד מובילת ייחודיות בית ספרית כגורם מפתח ומטמיע)
2

מהלך רשותי ארגוני

גיוס משאבים חיצוניים להעשרת תוכניות הלימוד ואמצעי למידה
3

מהלך רשותי קהילתי

טיפוח מרחבי למידה תומכי חדשנות המקדמים ערכי מסורת
4

מהלך רשות

פיתוח מקצועי המקדם פדגוגיה מוטת עתיד לצד ניסוח תפקיד קהילתי של בית הספר.
5

מהלך רשותי נוסף

שילוב שיעורים חווייתיים רב תחומיים בהתאם לעקרונות בית הספר (אי פורמליות, שיתופיות ומסורת) בכלל תחומי הדעת תוך הזמנה לצפייה של הצוות ללמידה ושיתוף.