עבור לתוכן

מתכנים לכשירויות

תהליכי הלמידה של העתיד

עפרונות צבעוניים לא מחודדים
גרפיקה

המציאות משתנה לנו מול העיניים בקצב מואץ. סדרי עולם וגבולות משתנים, מבנים ותיקים שחשבנו שיתקיימו לנצח נפרצים, אקסיומות הן כבר לא אקסיומות. העולם נמצא בתהליכי שיבוש.

בעולם כזה, אנחנו לא יכולים לדעת מה צריך ללמוד היום כדי להתמודד עם המחר. ואיך נדע, אם אין לנו שום מושג איך ייראה המחר הזה?

הנה כמה דברים שאנחנו כן יכולים לדעת, כבר עכשיו:  הלומדים של היום יצטרכו לרכוש כלים שיאפשרו להם להתמודד עם אי ודאות ואתגרים גלובליים (שינויי האקלים, עיור, הזדקנות), לקבל החלטות אתיות וערכיות ולהבין את ההשלכות שלהן, ליישב מתחים ודילמות ולפעול באופן אחראי ומשמעותי, גם כאשר המטרות משתנות תדיר.

איך מלמדים את זה?

עוברים מהתמקדות בהוראת ידע העומד בפני עצמו להוראת כשירויות.

מה בעצם ההבדל?

הוראת ידע היא מה שאנחנו מכירים היום: גאוגרפיה, היסטוריה, תנ"ך, מתמטיקה. כשירות היא שילוב של ידע, מיומנויות, גישות וערכים, שמייצר יכולות התמודדות עם אתגרים מורכבים. 

אפשר לקבל דוגמאות?

בטח:

  • היכולת לבחון ולהעריך נקודות מבט והשקפות עולם של אנשים מתרבויות אחרות, ולפעול יחד למען מטרות משותפות.
  • אוריינות פיננסית: היכולת להבין סוגיות, לנהל סיכונים וליישם מיומנויות פיננסיות
  • יישוב מתחים ודילמות: התמודדות עם מצבים בהם המטרות נראות סותרות ולא תואמות
  • לקיחת אחריות: יכולת הנדרשת כשמתמודדים עם שינוי, חידוש, גיוון, דו משמעויות ואי ודאות.

איזו גישה חינוכית מקדמת הוראת כשירויות?

כזו המתמקדת בתוצרי הלמידה הרצויים, ובהתקדמות מותאמת אישית של התלמידות והתלמידים בתכנית הלימודים.

הנה כמה דרכים שיכולות להוביל לשם:

  • הוראה ולמידה דרך סימולציה רב חושית ורב ממדית
  • דרכי ההערכה אישיות, אדפטיביות, רציפות ומשולבות טכנולוגיה לאורך תהליך הלמידה
  • מרכיבי הידע, מיומנויות, גישות וערכים מרכזיים משולבים באופן קוהרנטי בתוכניות הלימודים
  • מגוון עולמות, תחומי ידע שונים, משולבים יחד ליצירת רב תחומיות רלוונטית לעולם.