עבור לתוכן

בחינות, אבל אחרות

איך תראה הערכת לומדים בעתיד המבלבל שלנו?

טאבלט עם משחק למידה

כשאנחנו מבקשים להתאים את מערכת החינוך להווה עלינו לקדם מבט חדש גם באופן שבו אנחנו תופסים ומנהלים דרכי הערכה והיבחנות. יש הטוענים שאירועי היבחנות ייעלמו מן העולם; אנחנו לא שותפים לדעתם. חשוב לעדכן את המושגים שיש לנו כיום על למידה ועל הערכה, בלי לוותר על הדרישה לבצע משימה בזמן קצוב ולקבל עליה משוב מילולי ומספרי.

להערכת לומדים שתי מטרות עיקריות, שרלוונטיות גם ללומדים וגם למורים. הראשונה – לסכם את הישגי הלומדים. השנייה – לעצב את הלמידה (וכיום גם את הלומדים): מאחר וכאמור, עולם החינוך המתהווה ימוקד בפיתוח כשירויות ולא בפיתוח תחומי דעת, ההערכה הנדרשת להתמודדות עם המציאות החדשה צריכה להפוך מהערכה נקודתית להערכה הוליסטית – גם של התהליך וגם של התוצרים. זהו תהליך של דגימת מספר מדידות לצורך משוב, תמיכה, דיאלוג, התאמת ההוראה והנחיית הלמידה. למעשה, שיטת ההיבחנות מגדירה את מטרות הלמידה; לכן בשנים האחרונות גובר העניין בשיטות היבחנות חדשות שמשקפות את המעבר מהפרדיגמה של ללמוד ידע – לפרדיגמה של ללמוד איך ללמוד.

והפלטפורמה? – בדיוק אותה טכנולוגיה שהופכת את עולם הלמידה על פיו, תעניק לנו גם את הדרכים למדוד אותו: אינטרנט פתוח, בינה מלאכותית, מישחוק, מציאויות מורכבות ומרובדות – ואין לנו ספק שאם ניפגש לקריאת המאמר הזה עוד שנה, יהיו אמצעים נוספים להכניס לרשימה הזאת. 

כריכת המסמך שיטות היבחנות עתידיות