עבור לתוכן

למה חדשנות טכנולוגית חייבת רגולציה?

כדי שנצליח לפחד ממנה פחות, ולאהוב אותה יותר

ילדה לומדת באמצעות מחשב
גרפיקה

טכנולוגיה יוצרת הזדמנויות גדולות וגם סיכונים גדולים עבור האנושות. היא נמצאת בבסיס כל שינוי מהותי וממלאת תפקיד עוצמתי בהנעת מגמות-העל המשפיעות ביותר על כל תחום בחיים. לטכנולוגיות חדשות או התפתחויות של טכנולוגיה קיימת שעדיין לא הגיעו לכלל מימוש מלא יש פוטנציאל להשפעות הרות גורל, חברתיות וחינוכיות; הן מטבען בעלות פוטנציאל של שיבוש.  קשה מאוד להתכונן לטכנולוגיות משבשות, מכיוון שהן מופיעות לפתע פתאום, יש מאין. לכן, צריך להיערך לקראתן.

חדשנות עם אחריות

בשנים האחרונות מתפתחת ברחבי העולם גישת ״חדשנות אחראית״, או ״מחקר וחדשנות אחראיים״:

Innovation and Research Responsible – RRI. הרעיון המרכזי בגישה זו הוא למצות באופן מיטבי את ההשלכות החיוביות הפוטנציאליות של חדשנות ופיתוח טכנולוגיות, ולמנוע או למזער את ההשלכות השליליות הפוטנציאליות שלה. די אם נחשוב על הפגיעה בפרטיות הכרוכה ביישומים של טכנולוגיות מידע והתקשורת כדי להמחיש את העניין, אבל חשיבות הנושא בולטת במיוחד בהקשר לטכנולוגיות משבשות כגון בינה מלאכותית יוצרת ומטאוורס, ובוודאי כאשר מדובר בתחום כמו שדרוג יכולות קוגניטיביות או פיזיות טכנולוגיות של העצמת בני אדם הכולל התערבות בגוף האדם, לרבות מוח האדם.

ההערכות לקראתן צריכה לבוא לידי ביטוי במדיניות של ממשלות וארגונים, והיא צריכה להיות מוטמעת במערכת החינוך עצמה, שממנה ייצאו המפתחים והחדשנים  של העתיד.

חדשנות עם ערכים

על פי גישת האיחוד האירופי, המשמעות של גישת RRI היא שהגורמים המעורבים – חוקרים, קובעי מדיניות, מורים, ארגונים לא ממשלתיים, וגם כלל האזרחים –  יפעלו יחד בתהליך המחקר והחדשנות כדי לוודא שהתהליך ותוצאותיו יעלו בקנה אחד עם הערכים, הצרכים והציפיות של החברה. מבחינה מעשית, הדגש הוא על הבטחת נגישות קלה לתוצאות של מחקר מדעי, שימת דגש על שיקולים אתיים, שוויון מגדרי, וכן תשומת לב לחינוך מדעי פורמלי ובלתי פורמלי. 

כריכת המסמך אסדרת שילוב טכנולוגיות בחינוך - מדיניות, עקרונות ותהליכים