חיבוריות במנהיגות חינוכית

מהלך מרחבי חינוך – הסיפור הגדול

מהחלטת הממשלה ועד לאמצעים הפרקטיים בהם אנו משתמשים כדי לפתוח אזורי בחירה מבוקרת ברשויות ולפתח מגוון של זהויות חינוכיות פדגוגיות בית ספריות בכל רשות.
תחומי פעילות: