מרחבי למידה

למידה חוץ כיתתית

דוגמאות מהתנסויות בחוף הכרמל (…ולא רק שם); מקורות נבחרים (וזה שעתיד להתפרסם); ו…תובנות בהקשר ל״מרחבי חינוך״
תחומי פעילות: