פיתוח פדגוגי מוטה עתיד

מה חוסם אותי מלבחור לדייק?

טעימה קלה של שימוש בכלים בהשראת ״חשיבה הכרתית״ (שיטת ימימה) להבנת תהליכים רגשיים עמוקים שיאפשרו לנו בחירות מיטיבות ולמידה/הוראה מיטיבה.
תחומי פעילות: