קולות קוראים תשפ"ג

מוסדות חינוך פורצי דרך

אנו מזמינים מוסדות חינוך בעלי ניסיון בהובלת תהליכי חדשנות פדגוגיים וטכנו-פדגוגיים, ליטול חלק במסלול "מוס"ח פורצי דרך – רב מימדים", להמשיך ולפתח יישומים ורעיונות מעוררי השראה בראיית עתיד, בפריסה מערכתית הוליסטית ובהתאמה לעקרונות הפדגוגיה החדשנית.
תחומי פעילות:

מעבדת כתיבת עבודה מסכמת ברפורמת המח"ר

משרד החינוך, באמצעות לשכת המנכ"לית, המזכירות הפדגוגית ואגף מו"פ, מזמינים מוסדות חינוך להגיש הצעות להצטרפות לתהליך פיתוח שלב הלמידה המתקדמת ברפורמת המח"ר – שלב כתיבת עבודה מסכמת.
תחומי פעילות:

ריסטארט ברשויות

אגף מו"פ ומנהלת ניהול עצמי מרום מזמינים רשויות להצטרף למעבדה שמטרתה לפתח תורת ליווי רשותית לקידום אפקטיביות בתי הספר שבתחום סמכותה
תחומי פעילות:

מעבדת כיתה אופפת (Immersive)

אגף מו"פ ניסויים ויזמות מזמין יזמים ובתי ספר להצטרף למעבדה, אשר תבדוק את הפוטנציאל לקדם פדגוגיה ומיומנויות למידה באמצעות הכיתה האימרסיבית.
תחומי פעילות:

בינה מלאכותית

אגף מו"פ ניסויים ויזמות מזמין יזמים ומוסדות חינוך בכל שכבות הגיל, להצטרף למעבדה שמטרתה פיתוח תוצרי חינוך המבוססים על בינה מלאכותית, וכן בתי ספר המעוניינים להצטרף ליישום תוצרי חינוך מבוססי בינה מלאכותית, שפותחו במעבדה זו בשנים קודמות.
תחומי פעילות:

מציאות מדומה ומטאוורס

אגף מו"פ ניסויים ויזמות מזמין יזמים ומוסדות חינוך להשתתף במעבדה בנושא "מטאוורס", אשר תבדוק את הפוטנציאל של הטכנולוגיה הייחודית בתוך מערכת החינוך.
תחומי פעילות:

מרכזי חדשנות במרחב הגולני

בתי"ס יסודיים במועצה האזורית גולן ובמועצה המקומית קצרין, מוזמנים להצטרף למסלול להקמת מרכזי חדשנות בית ספריים, בליווי צוות מרכז החדשנות באגף המו"פ.
תחומי פעילות:

מרכזי חדשנות צפון

קריאה לבתי ספר ברשויות המקומיות שלומי, קריית שמונה ומטולה, להגיש בקשת הצטרפות לשלב ג' במסלול להקמת מרכזי חדשנות בבתי הספר.
תחומי פעילות:

מבחנים עם אינטרנט פתוח

המסלול מזמן התנסות בבניית מתודות הל"ה (הוראה-למידה-הערכה) מבוססות חקרנות רשת, תוך מתן דגש ליצירת שאלות המותאמות למבחנים עם אינטרנט פתוח.
תחומי פעילות:

פארק אקסטרים חינוכי קול קורא תשפג

פארק אקסטרים הוא זירת מפגש ייחודית בין מחקר ושטח – מקום שבו חוקרים חושפים ידע מחזית המחקר בתחומי חינוך מגוונים, וצוותי חינוך מוזמנים להתנסות בו בהקשרים הרלוונטיים להם.
תחומי פעילות:

רשת מנהלי אגפי חינוך ומובילי חדשנות ברשויות

זירת מפגש של מנהלי אגפי חינוך ומובילי חדשנות ברשויות, ללמידת עמיתים, חשיפה לחזית הידע בעולם החדשנות הארגונית והפדגוגית, ויצירת שיתופי פעולה
תחומי פעילות:

קול קורא למחקר ופיתוח מתווים מתקדמים ללמידת מורים

לשכת המדענית הראשית ואגף מו"פ במשרד החינוך, מזמינים מוסדות חינוך להשתתף במחקר משותף פורץ דרך, לעיצוב מתווים מתקדמים להוראה, למידה והערכה של מיומנויות, באמצעות השתתפות במחקרים משותפים עם האקדמיה.
תחומי פעילות:

קול קורא למחקר ופיתוח בנושא הוראה, למידה והערכה מבוססות מיומנויות

לשכת המדענית הראשית ואגף מו"פ במשרד החינוך מזמינים מוסדות חינוך להשתתף במחקר משותף פורץ דרך בעיצוב מתווים מתקדמים להוראה, למידה והערכה של מיומנויות, באמצעות השתתפות במחקרים משותפים עם האקדמיה.
תחומי פעילות: