הפעלת יוזמות בשטח

הערכת מיזמים ושיטות לאיסוף ועיבוד נתוני ההתנסויות

אין צורך למלא - לא מופיע בתבנית
מפגשים מהסוג השלישי קרן דביר
תחומי פעילות: