חושבים עתיד

EDTECH – Show me the money

אין צורך למלא - לא מופיע בתבנית
מפגשים מהסוג השלישי איתי דהן נתיבים מגוונים למימון מיזמי
תחומי פעילות: