מיומנויות נוספות סינכרוני

פיתוח קצר ומהיר של מענה לאתגר I מרצה: שי פינצ'בסקי

הכרות עם מתודולוגיה אג'ילית לפיתוח מענה לאתגר
תחומי פעילות:

המסלול – כלי לזיהוי תרבות או אקלים ארגוני | מרצה: ד"ר אדרי' שושי בר אלי, קרן דביר

המשתתפים יתנסו בשימוש בכלי בעקבות הפעלה זו הם יצליחו לדייק לעצמם את צורכי הפיתוח המקצועי שלהם.
תחומי פעילות: