well-beeing סינכרוני

חמלה עצמית ככלי לפיתוח חוסן אישי | מרצה: רקפת גלבוע

הכרות תרגול חמלה עצמית, שמסייעת לנו להתמודד טוב יותר עם מצבי אי וודאות ולפתח חוסן.
תחומי פעילות:

טעימות בחשיבה הכרתית (תורת ימימה) | מרצה: עינת ולך

מיועד למי שלא מכיר את תורת ימימה ומעוניין לטעום מעט על מנת להמשיך למידה מעמיקה בהמשך.
תחומי פעילות:

פיתוח קשב אינטואיטיבי | מרצה: עדית קמחי

שינוי תפיסתי תודעתי : מהו ההבדל בין אינסטינקט לאינטואיציה?
תחומי פעילות:

הקשבה פנימית | מרצה: פזית ראובני

המפגש מיועד למי שרוצה לגעת בעולמות הפנימיים שלנו. מצריך פתיחות התנסות ותעוזה.
תחומי פעילות: