אודות המכון לחקר עתידים בחינוך

ייעוד המכון לחקר עתידים בחינוך הוא לסייע למערכת החינוך בישראל להיות מערכת לומדת, רלוונטית וחדשנית המעצבת עתיד רצוי לחינוך בהתאם ליעדיה האסטרטגים של מדינת ישראל. המכון לחקר העתידים בחינוך, הממוקם באגף מו"פ של משרד החינוך, מהווה מוקד ידע ייחודי ומוביל במדינת ישראל ביישום חקר עתידים וחשיבת עתיד בתחום החינוך. 

 

המכון לחקר עתידים עוסק בחקר מגמות ותרחישים עתידיים אפשריים בחינוך ובתחומים המשפיעים עליו, כגון תחומי החברה, הטכנולוגיה, הכלכלה, הסביבה והפוליטיקה, ובעיצוב הצעות לעתיד רצוי בתחום החינוך. 

בנוסף עוסק המכון בפיתוח והטמעת מתודולוגיות של חשיבה מערכתית, חשיבת עתיד ארגונית ופדגוגיה של חשיבת עתיד, ברבדים השונים של מערכת החינוך, כדי לאפשר לגורמי המערכת לעצב בעצמם את העתיד הרצוי של החינוך במדינת ישראל.

המכון שם לו למטרה להשכיל, להשפיע ולשרת, כגוף בעל מרחב תמרון עצמאי ובעל קול ברור, את מקבלי ההחלטות של מערכת החינוך, את העשייה בתחום המחקר והפיתוח באגף מו"פ ובמערכת החינוך ואת ההתנהלות של  מגוון בעלי העניין במערכת החינוך. באמצעות היכרותו העמוקה עם מערכת החינוך ועל בסיס  מחקריו בתחום חקר העתידים, שואף המכון לזהות אתגרים והזדמנויות לחינוך, הנגזרים מהמציאות המשתנה, ולהציע למערכת החינוך תפישות עתיד רצוי והמלצות להתמודדות עם האתגרים ולניצול ההזדמנויות. 

המכון יעניק  מגוון שירותים לבעלי העניין במערכת החינוך כולל כתב עת בתחום חקר עתידים, פרסומים מחקריים, ניירות עמדה, כנסים מקצועיים, קורסים, ימי עיון וסמינרים, סדנאות להתמודדות עם אתגרים,  אתגר, פרויקטי חשיבת עתיד, משחקי תרחישים ושירותי ייעוץ.

המכון יקיים חילופי ידע ושיתופי פעולה עם גופי מחקר רלוונטיים בישראל ובעולם העוסקים בתחומים משיקים כגון חקר עתידים, חשיבת עתיד, חשיבה מערכתית, חשיבה מודיעינית  ותפישות פדגוגיות וארגוניות חדשניות ומוטות עתיד. 

חברי הועדה המייעצת

  • פרופ' דוד פסיג
  • פרופ' חן שכטר
  • פרופ' יולי תמיר
  • פרופ' חנה שחר
  • ד"ר תמר אלמוג
  • ד"ר ויקטור ישראל
  • ד"ר חוה ידרגור
  • מר גידי גרינשטיין