ערכה מתודולוגית:
חשיבה
מערכתית

כתב: יותם הכהן

2.7 ערכות מפגשי קורס
ערכה למפגש - מפגש 3
ערכה למפגש - מפגש 4

המכון לחקר עתידים – קורס חשיבה מערכתית (מפגש 2) – מערך המו״פ 14.3.21