מה במגמה – לקט חודשי

מה במגמה – גיליון מס' 3

אוגוסט, 2022
מעוניינים להכיר כמה מגמות מעניינות תוך דקות ספורות? "מה במגמה" הוא לקט חודשי של ידיעות על מגמות, העשויות לעניין את העוסקים בחינוך. כל לקט יכלול סקירה של מחקר חדש ו-6 מגמות STEEEP (מגמות חברתיות, טכנולוגיות, כלכליות, חינוכיות, סביבתיות ופוליטיות).
תחומי פעילות:
חקר עתידים

מה במגמה – גיליון מס' 2

יוני, 2022
מעוניינים להכיר כמה מגמות מעניינות תוך דקות ספורות? "מה במגמה" הוא לקט חודשי של ידיעות על מגמות העשויות לעניין את העוסקים בחינוך. כל לקט יכלול סקירה של מחקר חדש ו-6 מגמות STEEEP (מגמות חברתיות, טכנולוגיות, כלכליות, חינוכיות, סביבתיות ופוליטיות).
תחומי פעילות:
חקר עתידים

מה במגמה – גיליון מס' 1

מאי, 2022
מעוניינים להכיר כמה מגמות מעניינות תוך דקות ספורות? "מה במגמה" הוא לקט חודשי של ידיעות על מגמות העשויות לעניין את העוסקים בחינוך. כל לקט יכלול סקירה של מחקר חדש ו-6 מגמות STEEEP (מגמות חברתיות, טכנולוגיות, כלכליות, חינוכיות, סביבתיות ופוליטיות).
תחומי פעילות:
חקר עתידים