כלים ושיטות

  • סינון תוצאות לפי תחומי פעילות:

  • נקה בחירה

ניתוח CLD

אוגוסט, 2021
תחומי פעילות:
חשיבה מערכתית

מסגרת קינפין

אוגוסט 2021
סיווג של אופי האתגר המערכתי וכיצד נפתח עבורו מענה.
תחומי פעילות:
חשיבה מערכתית

מפות חשיבה

אוגוסט 2021
חידוד ההבנה שלנו על המרכיבים במערכת, מערכות היחסים בניהם, ולאפשר פיתוח ידע רציף על האתגרים המערכתיים לאורך זמן.
תחומי פעילות:
חשיבה מערכתית

ניתוח גנאלוגי

אוגוסט, 2021
גילוי וחילוץ של מודלים מנטליים שפוגעים באפקטיביות של המענה המערכתי.
תחומי פעילות:
חשיבה מערכתית

מודל מערכתי לאסטרטגיה

אוגוסט 2021
קידום קוהרנטיות בין היכולות של הארגון שלנו, הסביבה המערכתית שבה אנו פועלים והיעדים שאנחנו מנסים להשיג.
תחומי פעילות:
חשיבה מערכתית

סריקת אופקים – Horizon Scanning

אוגוסט, 2021
לזהות מה עשוי "להפציע", על סמך איסוף מידע ממגוון מקורות, המצביע על "איתותים" רלוונטיים המרמזים על כך.
תחומי פעילות:
חשיבת עתיד ארגונית

תסריט עתיד

תכנון מפת דרכים להגשמת עתיד רצוי
תחומי פעילות:
פדגוגיה של חשיבת עתיד

שמונה השאלות

אוגוסט, 2021
הגדרת אסטרטגיות למימוש חזון מקצועי מוגדר
תחומי פעילות:
פדגוגיה של חשיבת עתיד

ריבוע התרחישים

אוגוסט, 2021
מיפוי ראשוני של ארבעה תרחישים אפשריים לנושא עתידני
תחומי פעילות:
פדגוגיה של חשיבת עתיד

פתית שלג מקצועי

אוגוסט, 2021
חקר השלכות ומשמעויות עתיד מקצועי אישי אפשרי
תחומי פעילות:
פדגוגיה של חשיבת עתיד

עוגת העתיד שלי

אוגוסט, 2021
סיעור מוחין ראשוני לגבי העתיד בפרישה רחבה של תחומים
תחומי פעילות:
פדגוגיה של חשיבת עתיד

סיעור טס"כפח (STEEP)

אוגוסט, 2021
סיעור מוחין להעמקה בנושא עתידני חדש
תחומי פעילות:
פדגוגיה של חשיבת עתיד

מניפת עתיד

אוגוסט, 2021
מיפוי וסיווג תרחישים עתידיים הנובעים ממגמת הווה
תחומי פעילות:
פדגוגיה של חשיבת עתיד

טריאדה חינוכית

אוגוסט, 2021
כלי לבניית יחידות הוראה מודולריות בנושא עתידנות (ובנושאים נוספים)
תחומי פעילות:
פדגוגיה של חשיבת עתיד

ון עתידים

אוגוסט, 2021
סינתזה של שני נושאים עתידניים שונים
תחומי פעילות:
פדגוגיה של חשיבת עתיד

גלגל עתידים

אוגוסט, 2021
מיפוי השלכות של תרחיש עתידי
תחומי פעילות:
חשיבת עתיד ארגונית

סיעור מוחות על קלפים פרועים

אוגוסט, 2021
העלאת רעיונות לקלפים פרועים, הערכה ותיעדוף
תחומי פעילות:
חשיבת עתיד ארגונית

מבחן חוסן מדיניות | "מינהור רוח"

אוגוסט, 2021
לבחון את החוסן של אופציות מדיניות שונות, או של מרכיבים שונים של מדיניות, מול תרחישים שונים.
תחומי פעילות:
חשיבת עתיד ארגונית

מפת דרכים – Roadmapping

אוגוסט, 2021
תיאור גראפי ומילולי של סידרת אבני דרך ופעולות האמורות להוביל אל יעד עתידי מסוים.
תחומי פעילות:
חשיבת עתיד ארגונית

השלכה לאחור – Backcasting

אוגוסט, 2021
לקבוע שלבים ואבני דרך להשגת עתיד רצוי
תחומי פעילות:
חשיבת עתיד ארגונית

גיבוש חזון – Visioning

אוגוסט, 2021
פיתוח חזון משותף של אנשי הארגון, שגם נתפש על ידם כניתן להגשמה
תחומי פעילות:
חשיבת עתיד ארגונית

שלושת האופקים

אוגוסט, 2021
להבין את הדינמיקה של תרחיש לאורך זמן, ולחקור את השינוי הנדרש ליישומו
תחומי פעילות:
חשיבת עתיד ארגונית, פדגוגיה של חשיבת עתיד