Just in Case vs Just in Time – מודל ניהול עסקי ומשמעותו בחינוך

א- סינכרוני
פירוט על הקורס:
על דרכים שונות לפתרון בעיות חיים אמיתיות, על פתרונות לבעיות שבכלל לא ידענו שיש לנו, ומה אפשר ללמוד ממהנדס רכב יפני על עולם החינוך כאן ועכשיו.
שם המרצה:
ד"ר ענת שפירא לביא
על המרצה:
מה יוצא לי מזה?

מודל ניהול עסקי ומשמעותו בחינוך

קישורים:
פורמט:
א- סינכרוני
מספר מפגשים של שעה וחצי:
זמן ללמידה א-סינכרונית:
שעות אקדמיות:
1