מסלול חממו"פ

מסלול החממו׳׳פ מיועד לקדם יוזמות בכל רחבי הארץ, מתוך מערכת החינוך ומחוצה לה ומאפשר לכל אחד שרואה את עצמו מעורב בחינוך ובעל חלום, לפתח מוצר חינוכי, כמענה חדשני לאתגר בראיית עתיד.

כל המסלול כולו על רגל אחת

בשלב זה תוכלו להכיר את תפיסת הפיתוח בחממו"פ ולהעזר בכלים מעשיים לכיול הרעיון שלכם. שלב זה מומלץ אך אינו חובה, יתרונו בהזדמנות לפגוש יזמים כמוכם ואנשי מערך המו"פ ולהערך באופן מיטבי ליום הסטודיו (יום הערכה ארצי).

יום הערכה ארצי ובאופיו שלב ממיין. בשלב זה ייבחרו היזמים שימשיכו לשלב הבא – פיתוח במסלול החממ"פ. תהליך המיון כולל – השתתפות בסדנה מעשית ביום סטודיו, הצגת היוזמה, שיחה עם השופטים.

פיתוח במסלול יתאפשר רק ליזמים שעברו בהצלחה את יום הסטודיו. הפיתוח כולל חבירה למוסד חינוכי (באחריות היזם), בניית צוות פיתוח עם הצוות החינוכי והובלת תהליך פיתוח לכדי מימוש. בהתאם למאפייני היוזמה יינתנו משאבים לצרכי הפיתוח.

הצצה קצרה אל מסלול החממו׳׳פ

מהו מוצר חינוכי?

מפגשי הכשרה -

קצת נתונים – חממו"פ 2022