אודות מסלול החממו"פ

חממות מחקר ופיתוח

מסלול החממו׳׳פ מיועד לקדם יוזמות בכל רחבי הארץ, מתוך מערכת החינוך ומחוצה לה ומאפשר לכל אחד שרואה את עצמו מעורב בחינוך ובעל חלום, לפתח מוצר חינוכי, כמענה חדשני לאתגר בראיית עתיד.

המסלול מדגיש כי היזם במרכז. היזם הינו בעל הרעיון. הוא הגורם המהותי, יוצר "דלתא" של שינוי. יזמות מקדמת שינוי ועצם קיומה וטיפוחה גורמת לשכלול והעצמת ההון האנוש במערכת החינוך.

המסלול נועד להתסיס את השטח, לגרום לאנשי חינוך רבים ככל האפשר ליזום ולאתר הזדמנויות לפיתוח כלים ומוצרי חינוך.

צמיחת המוצר באמצעות היזם, בשיתוף עם מסלול החממו"פ, משאיר את היזם במרכז לאורך כל התהליך. היזם נשאר "בעלים" של המוצר ולוקח אחריות כשותף מרכזי בהפצתו במערכת.

כל המסלול כולו על רגל אחת

בשלב זה תוכלו להכיר את תפיסת הפיתוח בחממו"פ ולהעזר בכלים מעשיים לכיול הרעיון שלכם. שלב זה מומלץ אך אינו חובה, יתרונו בהזדמנות לפגוש יזמים כמוכם ואנשי מערך המו"פ ולהערך באופן מיטבי ליום הסטודיו (יום הערכה ארצי).

יום הערכה ארצי ובאופיו שלב ממיין. בשלב זה ייבחרו היזמים שימשיכו לשלב הבא – פיתוח במסלול החממ"פ. תהליך המיון כולל – השתתפות בסדנה מעשית ביום סטודיו, הצגת היוזמה, שיחה עם השופטים.

פיתוח במסלול יתאפשר רק ליזמים שעברו בהצלחה את יום הסטודיו. הפיתוח כולל חבירה למוסד חינוכי (באחריות היזם), בניית צוות פיתוח עם הצוות החינוכי והובלת תהליך פיתוח לכדי מימוש. בהתאם למאפייני היוזמה יינתנו משאבים לצרכי הפיתוח.

סיפורי יוזמות

היזמת שירלי וינר מדברת על האתגר להיות יזם במערכת החינוך ולהצליח

מפגש עם היזם עדי ארדיטי בוגר מסלול חממו"פ

מירב הגלילי – סיפור דרך מאמנטורים בחינוך