חומרי הכינוס

מנהרת הרוח השביעית

מסלול החממו״פ מיועד לקדם יוזמות בכל רחבי הארץ, מתוך מערכת החינוך ומחוצה לה ומאפשר לכל אחד שרואה את עצמו מעורב בחינוך ובעל חלום, לפתח מוצר חינוכי, כמענה חדשני לאתגר בראיית עתיד.

מפגש מרכזי

פאנל הגיל הרך

פאנל טכנולוגיה

פאנל כשירויות

בקרוב יעלו חומרים לאתר

פאנל עתיד ההוראה

בקרוב יעולו חומרים לאתר.

שלבים הבאים בתהליך-