מנהרת הרוח

טרום מסלול

הזמנה לפיתוח עתיד החינוך

אנשים חולמים, יזמים, המביטים קדימה, מחוללי שינוי.
קריאה זו מופנית אליכם, אנו מזמינים אתכם להצטרף למסלול החממו"פ –
קהילת היזמים של אגף מו״פ, ניסויים ויוזמות, למסע משותף של פיתוח מענים
פורצי דרך לאתגרים במערכת החינוך, תוך התבוננות אל העתיד וההזדמנויות הגלומות בו.

למי מיועד מסלול החממו״פ?

לאנשים בעלי רוח יזמית מתוך מערכת החינוך ומחוצה לה, עובדי הוראה, אנשי אקדמיה, פעילי מגזר השלישי, יזמים חינוכיים, תלמידים והורים.

 • האם הרצון לשפר את החינוך בוער בעצמותיך?
 • האם יש לך רעיון למוצר חינוכי חדש?
 • האם יש לך צורך חשוב שדורש טיפול חדשני, פורץ דרך?
 • האם יש לך נכונות לקפוץ למים הסוערים והמרתקים של היזמות ולתרגם רצון זה לפעולה?

 

ומה תוכל להרוויח מהשתתפות במסלול?

 • הזדמנות לפתח את ״שרירי החדשנות״ שלך.
 • הזדמנות לקבל ליווי מקצועי ומשאבים חיוניים לפיתוח המיזם שלך – תקציב ואמצעים לפיתוח, תמיכת מנטורים ועוד.
 • הזדמנות לערער על הנחות היסוד, להרהר ולעשות מעשה פיתוח חינוכי בתוך ומחוץ הקופסא.
 • הזדמנות לטעינת מצברים, לחידוש התשוקה ולהעמקת משמעות העשייה שלך בשדה החינוכי.
 • Networking | הזדמנות להרחיב את רשת הקשרים המקצועית והאישית שלך – חיבור לשחקנים מרכזיים בשדה החינוכי – מטה המשרד, גורמי שטח ועוד.
 • הזדמנות לרכוש כלים חדשים ומוכחים לפיתוח פתרונות מעשיים ויצירתיים לאתגרים אמיתיים.
 • הזדמנות להשפיע על השדה החינוכי בישראל.

המסלול בשלושה חלקים

כינוס היזמים

אירוע הפתיחה שהתקיים במרכז רבין ובו חווינו ולמדנו על מנהרת הרוח, ועל מסלול החממו"פ אליו היא מובילה. באי הכנס הוזמנו להשתתף בסדנאות ולפגוש אנשי פיתוח ואנשי מטה מאגפים שונים במשרד החינוך.

 

4 מפגשי הכשרה במחוזות

מפגשי הכשרה שמטרתם לחשוף לתפיסה, לדרכי פעולה ופרקטיקות של מסלול החממו״פ, לשמש כחממה לגיבוש הרעיון וללוות את בניית תיק העבודות לקראת יום הסטודיו.

 

יום סטודיו

יום הערכה ארצי ובאופיו שלב ממיין. בשלב זה ייבחרו היזמים שימשיכו לשלב הבא – פיתוח במסלול החממ"פ. תהליך המיון כולל – השתתפות בסדנה מעשית ביום סטודיו, הצגת היוזמה, שיחה עם השופטים.

שאלות שמרבים לשאול

שאלה זו רלוונטית לכל אחד מכם, היזמים, להלן תשובות לשאלות שנשאלו ע"י יזמים ועשויות להאיר את דרככם.

המסלול פתוח בפני – כל מי שיש לו חלום ורוצה לתרום ולשפר את מערכת החינוך – אנשים בעלי רוח יזמית, אנשי חינוך, עובדי הוראה, אנשי אקדמיה, הורים, תלמידים, פעילי מגזר השלישי, יזמים חינוכיים ועוד. יכולים להצטרף יחידים ו/ או צוותים/שותפים.

על מנת להצטרף לתהליך "מנהרת הרוח" יש להירשם בטופס הרישום באתר, שם יידרש מכם לתת מידע אודות היזם והיוזמה. כאן

יוזמה חינוכית רלוונטית, היא כזו, שתהפוך, במהלך הפיתוח, ל"מוצר חינוך פדגוגי" – מענה חדשני שעוסק בלמידה והוראה, מדויק, מוטה עתיד, לצרכים שעולים מן השטח – בעת הזו, כמו גם לצרכים עתידיים צפויים/משוערים. ייעוד המוצר, להיות מיושם בהיקף נרחב במקומות בהם קיים הצורך בקרב קהל משתמשים רלבנטי.  דוגמאות ליוזמות  חינוכיות.

בכל היבט בעל נגיעה בתחומי הוראה ולמידה,  בעל עניין למערכת החינוך.  איננו עוסקים בפתרונות לניהול, או מערכות לניהול תקציבים ומידע.  נשמח לסייע במידת האפשר להפנות לגורמים שעשויים לסייע. על היוזמות לתת מענה לצורכי עתיד של המערכת.

כדי לדעת מהם הצרכים העתידיים המשוערים, אתם מוזמנים  לקרוא על "פדגוגיה מוטת עתיד", שניסחה יחידת פמ"ע (פדגוגיה מוטת עתיד) של אגף מו"פ ניסויים ויוזמות- כאן.

"מנהרת הרוח" הנו תהליך לבירור התאמת יוזמות ומוצרים לפיתוח יישומי באגף מו"פ ניסויים ויוזמות.  המשך התהליך הנו פיתוח עם ליווי מקצועי ופדגוגי של יזמים בתחום החינוך, ובתהליכי פיתוח של יוזמות חדשות ומוטות עתיד .

ייחודו של התהליך שהוא נעשה ע"י גורם מרכזי שהוא חלק ממערכת החינוך.

במהלך "מנהרת הרוח" שזורות מספר תחנות בהן מתאפשר ליזמים להפגש עם אנשי האגף באופן פרטני וקבוצתי במטרה לסייע בכלים ודרכים לכיול היוזמה. מניסיוננו, המפגשים מסייעים, אך אין חובת השתתפות בהם. האחריות המלאה היא של היזם בהערכות לקבלת החלטות של האגף.

לקראת מפגשים אלה יקבלו היזמים משימות הכנה.

תוצרי המשימות מהווים חלק מתיק "פורטפוליו" של היוזמה לקראת המיון, ועשויים לסייע בהמשך לבניית תכנית עבודה לפיתוח.

המסלול מסתיים ביום סטודיו, במהלכו יבחרו היוזמות שיעברו לשלב הבא, שלב הפיתוח.

נציין שוב, כי אחריות מלאה היא על היזם להכין את היוזמה או המוצר לקראת המיון.  היזמים מוזמנים להשתתף בפגישות הפיתוח – ארציות ומחוזיות. הערכות לקראת המפגשים- הכנת המטלות שינתנו.

חובה על היזם להכין תיק חומרים דיגיטלי לוועדה הממיינת למועד שיפורסם, והשתתפות פעילה בסדנה הממיינת ביום הסטודיו.

בתום השתתפות בתהליך "מנהרת הרוח", ייערך שלב ממיין, בו ייבחרו היזמים שימשיכו לשלב הבא. תהליך המיון כולל – השתתפות בסדנה מעשית ביום סטודיו, הצגת היוזמה, שיחה עם השופטים .
הוועדה הממיינת תקבל החלטה על סמך ציוני המעריכים ביום הסטודיו, החומרים שהוגשו לאורך השנה, וחוות דעת של נציגי המחוז שליוו את היוזמה במהלך התהליך (במידה והשתתף במפגשים).

נדגיש, כי לוועדה הממיינת דרישות וקריטריונים המתמקדים ביזם, ביצירתיות, חדשנות המוצר, ופוטנציאל הפיתוח ולא בתכנית לפיתוח, אותה נבקש בתחילת השלב השני בו מתרחש הפיתוח המשמעותי. 

כיוון שהיוזמה זקוקה לכר פיתוח בתוך מערכת החינוך, יתבקש כל יזם במהלך שלב הפיתוח (במידה ויתקבל לאחר שלב מנהרת הרוח) למצוא מוסד חינוכי אשר תומך ומאמין במוצר, ושיהיה מוכן להוות את שדה הפיתוח ולהיות מעורב בפיתוח.

אנשי המוסד החינוכי יהוו חלק מצוות הפיתוח ויהיו שותפים לפיתוח המוצר החינוכי.

באחריות היזם לאתר שדה פיתוח רלוונטי.  במידת הצורך, יסייע האגף ליזמים למצוא מוסד חינוך.

ניתן לחבור לכמה מוסדות, שיהוו את שדה הפיתוח של היוזמה, בהנחה שהמהלך מקדם ומשרת את פיתוח המוצר. הצוות שמלווה את התהליך, מטעם אגף מו"פ, יבדוק, יחד עם צוות הפיתוח, את משמעות החבירה למספר מוסדות חינוך.

המשאבים העומדים לצורכי הפיתוח הנם מוגבלים, לכן כדאי לבחון זאת  גם מהפן הכלכלי .

בשלב הראשון של מנהרת הרוח, עד תחילת שלב הפיתוח (כלומר, עד לקבלת המיזם בוועדה הממיינת), לא יושקעו כספים (מטעם האגף/משרד החינוך) ביוזמה ובפיתוחה, לבד מתהליך הליווי ע"י צוות חממו"פ של האגף.

יזם שהוא איש חינוך יכול לקבל בשלב מנהרת הרוח גמול השתלמות במידה והוא משתתף בקורס.

בשלב הפיתוח  יוזמות שיתקבלו, יזכו  למשאבים לפיתוח, בהתאמה לאפיונים ולצורכי הפיתוח היעודיים של היוזמה.

יזמים ומוסדות החינוך שעוברים לשלב הפיתוח יתבקשו לחתום על "מסמך הצהרת זכויות יוצרים".

מטרת "מסמך הצהרת זכויות יוצרים" היא להסדיר מבחינה משפטית את הקשר בין היזם למשרד החינוך בנוגע ליוזמה. את המסמך ניתן לראות בקובץ המצורף.

תפקיד היזם הוא להוביל את תהליך הפיתוח לכדי מימוש, כשלצידו צוות פיתוח מתוך המוסד. הוא עומד בראש צוות הפיתוח המתקיים במוסד החינוכי, ומוביל את התהליך המתקיים בו.

כמקובל בעולם היזמות,  היזם "מקבל" קודם כל מוצר, ואפשרות לעשות בו שימוש, בהתאם להסכם זכויות היוצרים.

התהליך "מנהרת הרוח" נותן לחולמים, ליזמים, אפשרות להפגיש את היוזמה שלהם עם השדה, לחבר בין היזם ל"שדה פיתוח" אמיתי, בתוך מערכת החינוך, לצד התפתחות אישית של היזם עצמו.

ערכה של יוזמה שיצאה מתוך "מעבדות הפיתוח" ופגשה את "השדה", את "השטח" הוא רב.

אנו רואים בכל מי שלוקח חלק בתהליך- יזם חינוכי.

יזמים, שלא יעברו לשלב הבא מוזמנים כמובן להשתתף במחזורים הבאים של "מנהרת הרוח" שנפתחים מידי שנה.

עוד שלבים בתהליך -

ד"ר שחף גל מדבר על מנהרת הרוח במסלול חממו"פ

כנס מנהרת הרוח