חומרי הכינוס תשפ"ב

מנהרת הרוח השישית

מסלול החממו״פ מיועד לקדם יוזמות בכל רחבי הארץ, מתוך מערכת החינוך ומחוצה לה ומאפשר לכל אחד שרואה את עצמו מעורב בחינוך ובעל חלום, לפתח מוצר חינוכי, כמענה חדשני לאתגר בראיית עתיד.

מפגש מרכזי - מאורת הארנב

פאנל בסיס איתן כבר מהגן

פאנל טכנולוגיה

מפגש 2 - פאנל כשירויות

פאנל מוסדות חינוך עתידיים

פאנל עתיד ההוראה

מפגש 3 - מידענות וחדשנות

שלבים הבאים בתהליך-