מפגשי הכשרה

מנהרת הרוח השביעית

מפגשי הכשרה שמטרתם לחשוף לתפיסה, לדרכי פעולה ופרקטיקות של מסלול החממו״פ, לשמש כחממה לגיבוש הרעיון וללוות את בניית תיק העבודות לקראת יום הסטודיו.

מפגש ראשון | סיפור ב-6 חלקים בין צורך לרעיון - 29.11.22

חומרים נלווים

מפגש שני | חקר המשתמשים - 13.12.22

מפגש 3 | מידענות וחדשנות - 10.1.23

מפגש 4 | נאום המעלית והערכות ליום סטודיו - 24.1.23