מפגשי הכשרה

מנהרת הרוח השישית

מפגשי הכשרה שמטרתם לחשוף לתפיסה, לדרכי פעולה ופרקטיקות של מסלול החממו״פ, לשמש כחממה לגיבוש הרעיון וללוות את בניית תיק העבודות לקראת יום הסטודיו.

מפגש ראשון - סיפור ב-6 חלקים בין צורך לרעיון

חומרים נלווים

מפגש שני - חקר המשתמשים

מפגש 3 - מידענות וחדשנות

מפגש 4

הקלטת המפגש