מפגש 1

מצגת המפגש

כמה טוב שנפגשנו:)

כלי החסרה

מודל אריזות

רפלקציה

"כן אבל...כן וגם..."

מגמות עתיד