מפגש 2

מצגת המפגש

הרחבת גבול הדמיון

סוסים

כלי האיחוד

דף תיעוד רעיון

3 דברים משותפים

תרגיל הרבעים