מהלך מרחבי חינוך

פיתוח וניהול מרחב חינוכי שיתופי

עדכון אפיון תכנון

המסגרת עדכון-אפיון-תכנון פותחה במסגרת תכנית מרחבי חינוך של מערך מו"פ, ניסויים ויוזמות ומטרתה לסייע בחילוץ מודלים לזהות ייחודית של מוסדות חינוך. 

על פי מסגרת זו בכל תהליך של חילוץ זהות ישנם שלושה שלבים השזורים זה בזה:

עדכון תפיסה אודות השינויים המתחוללים במציאות ומשפיעים על החינוך

אפיון ארגוני בכלים הלקוחים מתוך חקר עתידים וחשיבה מערכתית

תכנון יישומי המקדם היבטים ארגוניים ופדגוגיים בפיתוח זהות ייחודית

מהלכים

  • פיתוח של מודל ומנגנון בחירה להרחבת אזורי הרישום
  • פיתוח זהות ייחודית של בתי ספר ושל רשויות.
  • פיתוח מנגנונים ולניהול שיתופי של מרחב חינוכי רשותי

עקרונות: בחירה, שותפות והוגנות

  • פיתוח מנגנונים לשיתוף ציבור והנגשת מידע ברובד תפיסתי, ארגוני, טכנולוגי וקהילתי
  • פיתוח, תכנון והטמעה של מרחבים שיתופיים ברשות ללמידה ולפיתוח מקצועי של צוותים חינוכיים

אודות המסלול

פדגוגיה מוניציפאלית תכנית "מרחבי חינוך:
אזורי בחירה מבוקרת״ וייחודיות בית ספרית

מטרת המהלך

יחידת מרחבי חינוך עוסקת בפדגוגיה מוניציפאלית – בפרספקטיבה הרשותית של מערכת החינוך. היחידה התמחתה בתהליכי שינוי מערכתיים הכוללים נדבכים פדגוגיים וארגוניים ומפעילה את תכנית "מרחבי חינוך – אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית".

תכנית זו יצאה לדרך בעקבות החלטת ממשלה מיולי 2010, ביוזמת הנהלת משרד החינוך. התכנית מיושמת כיום במעלה מ- 60 רשויות ובכ- 900 בתי ספר.