בר ניהול

תפיסת שינוי עדכון-אפיון-תכנון

אודות בר ניהול

בר ניהול פותח כמתודולוגיית התמודדות עם חוסר הוודאות והמורכבויות שבניהול מערכת חינוך ציבורית.
דילמות, מתחים וקונפליקטים בחינוך שהם לא ברי פתרון כי אם ברי ניהול מקבלים מענה בעידן של מציאות משתנה וחוסר וודאות.
למתחים ודילמות ברי הניהול פותחו כלים ומתודות מעולמות של חשיבת עתיד, חדשנות וחקר עתידים

המסגרת התפיסתית

המסגרת עדכון-אפיון-תכנון פותחה במסגרת תכנית מרחבי חינוך של מערך מו"פ, ניסויים ויוזמות ומטרתה לסייע בחילוץ מודלים לזהות ייחודית של מוסדות חינוך.

תפיסת ההפעלה החדשה לפיתוח זהות ארגונית במציאות משתנה מורכבת משלושה מהלכים:
* עדכון תפיסה
* אפיון ארגוני
* תכנון דרכי יישום
כל אחד מהמהלכים נשען על קודמו ומאפשר בחינת ההתאמה בין המציאות החיצונית הדינאמית וה- D.N.A הבית ספרי, לצד תכנון מהלכים לאור השינויים.

על פי מסגרת זו בכל תהליך של חילוץ זהות ישנם שלושה שלבים השזורים זה בזה:

  • עדכון – תפיסה אודות השינויים המתחוללים במציאות ומשפיעים על החינוך
  • אפיון ארגוני – בכלים הלקוחים מתוך חקר עתידים וחשיבה מערכתית
  • תכנון – יישומי המקדם היבטים ארגוניים ופדגוגיים בפיתוח זהות ייחודית 
  • לקבלת כלים ליישום עבור שלושת השלבים, יש ללחוץ על הקישור הבא: (להוסיף קישור שיוביל להרחבת הכלים לפיתוח זהות חינוכית בלשונית "ביה"ס ורשויות)