2. אפיון ארגוני

מטרה

האפיון הארגוני נועד לסייע לצוותים לדעת באיזו מידה הארגון החינוכי בשל לתת מענים ייחודיים למציאות המשתנה בהיבטים הארגוניים והפדגוגיים ועד כמה הפעולות של הארגון חסינות בפני תמורות מסוגים שונים.
אפיון ארגוני טוב יכול לסייע למלווים ולצוותים לגבש עקרונות ודרכי פעולה שיסייעו להתמודדות ולהתפתחות טובה לאורך זמן ובאופן זה לממש את ההבטחה החינוכית באופן הטוב ביותר.
אפיון ארגוני מקיף נשען על מספר מסגרות תפיסתיות לצד כלי אבחון רלוונטיים שיסייעו לזהות באופן בהיר ומדיוק את נקודות החוזק ונקודות התורפה לשם תכנון מהלכים ארגוניים ופדגוגיים לקידום הזהות הארגונית.

כלים ליישום שלב אפיון ארגוני-"מפשילים שרוולים"

כלי חיזוי שלושת האופקים מספק מסגרת חזותית לאפיון כיצד מגמות ופעולות משתנות לאורך זמן באופקי זמן קצרים, בינוניים וארוכים.

שלושת האופקים | דוגמא מוכנה

מסגרת תפיסתית המסייעת לאפיין את מרחבי אי הוודאות בחיים הארגוניים וסביבות הפעולה בשני צירים מרכזיים: תפיסה מצבית (מאורגן/לא מאורגן) וגישת ההתמודדות (למידה מול פעולה).

קינפין

כלי שפותח על ידי ה- IFTF ומאפשר אפיון ארגוני המתבסס על 4 דפוסים אחרי מגיפות: – לצפייה בכלי – לחצו כאן>>
צמיחה, אילוצים, התמוטטות ושינוי יסודי.

מסגרת תפיסתית המסייעת לאפיין את הארגון על פני קטגוריות מרכזיות (קיומו של מצפן מוטה עתיד, בעלי עניין אוטונומיים ופעלנים ואקוסיסטם תומך ומאפשר).

ארגון מורכב מסתגל | דוגמא לשימוש בכלי

כלי אפיון שיתופי להצבת מטרות איכותניות לצד תוצאות הניתנות למדידה.

הכירו גם את נתיב הפיתוח המקביל עבור רשויות