1. עדכון תפיסה

מיקומך במסלול:
מסע לפיתוח זהות חינוכית >> פיתוח והמשגה

מטרה

המשגת תפיסה חינוכית

עדכון התפיסה הוא כפול – פעם אחת פנימי, באמצעות חשיפה להמשגה חדשה המתארת את השתנות המציאות ומאפשרת הסתכלות מזווית רחבה על ההשפעות החינוכיות הפוטנציאליות, ופעם נוספת עדכון חיצוני הכולל אינטראקציות מגוונות לשם המשך העמקה והרחבה של ההמשגות החדשות.
לאחר פיתוח המשגות אלו העבודה עם ארגונים חינוכיים לאור התחשבות בהמשגות החדשות תבטיח כי תהליך פיתוח הזהות הארגונית יביא לדידי ביטוי את התמורות השונות ומשמעותן לפעילות התכנית

מהלך פיתוח זהות ייחודית בשלב עדכון התפיסה

  • להתעדכן, להכיר ולהתמצא בהמשגות חדשות ודוגמאות היכולות להסביר את המציאות  החיצונית והפנימית.
  • להכיר לארגון החינוכי עמו הוא עובד את אותן המשגות רלוונטיות לצורך הרחבה/ערעור של פרדיגמות קיימות וצמצום את הפער בין המציאות הפנימית והחיצונית בבית הספר.
  • לחבר בין הזהות הארגונית לבין המציאות החיצונית  ולבחון יחד את מידת הרלוונטיות של הזהות, העקרונות והמהלכים הארגוניים והפדגוגיים למציאות המתהווה.
  •  לזהות אתגרים והזדמנויות מרכזיים לאור עדכון התפיסה.

כלים ליישום שלב עדכון תפיסה- "מפשילים שרוולים"

יש המתייחסים לעידן זה כאל עידן האינטואיציה והשינוי בתודעה ויש המכנים אותו כעידן היצירתי או עידן הדימיון, כך או כך זהו העידן הגדול הבא של העולם המערבי :

העידן הקונספטואלי

VUCA – מציאות המאופיינת בשילוב של תנודתיות, חוסר ודאות ,מורכבות ועמימות.
ארגון מורכב מסתגל הוא ארגון הבנוי כמערכת אקולוגית פתוחה ודינמית בעלת יכולת להסתגל ולהתאים עצמה למציאות המורכבת והמשתנה.

שיטה רב תחומית סדורה לזיהו מגמות ובניית תרחישי עתידים אפשריים בכל תחומי החיים ולעיצוב עתיד רצוי בהווה כדי להיערך להתמודד עם האתגרים וההזדמנויות הנגזרים מהם.

חשיבת עתיד

המידה בה תופס אדם את האיכות הכוללת של חייו כחיובית ורצויה.

שלומות

ארבעה תרחישים לחינוך