1. מקומך במסלול-עדכון תפישה-מתודת 531

מטרה: המשגת תפישה חינוכית

במתודולוגיה לעדכון התפישה פועלים בשני ערוצים:
  1. פנימי – התבוננות פנימית במטרה להמשגה חדשה המתארת את השתנות המציאות ומאפשרת הסתכלות מזווית רחבה על ההשפעות החינוכיות הפוטנציאליות.
  2. חיצוני – אינטראקציות מגוונות לשם המשך העמקה והרחבה של ההמשגות החדשות.
לאחר פיתוח המשגות אלו העבודה עם ארגונים חינוכיים לאור התחשבות בהמשגות החדשות תבטיח כי תהליך פיתוח הזהות הארגונית יביא לדידי ביטוי את התמורות השונות ומשמעותן לפעילות התכנית

המהלכים והפעולות בשלב עדכון התפישה

  • להתעדכן, להכיר ולהתמצא בהמשגות חדשות ודוגמאות היכולות להסביר את המציאות  החיצונית והפנימית.
  • להכיר לארגון החינוכי עמו הוא עובד את אותן המשגות רלוונטיות לצורך הרחבה/ערעור של פרדיגמות קיימות וצמצום את הפער בין המציאות הפנימית והחיצונית בבית הספר.
  • חיבור הזהות הארגונית לבין המציאות החיצונית,  ובחינת מידת הרלוונטיות של הזהות, העקרונות, המהלכים הארגוניים והפדגוגיים למציאות המתהווה.
  •  זיהוי אתגרים והזדמנויות מרכזיים בהמשך לעדכון התפיסה.

כלים ליישום שלב עדכון תפישה - "מפשילים שרוולים"

יש המתייחסים לעידן זה כאל עידן האינטואיציה והשינוי בתודעה ויש המכנים אותו כעידן היצירתי או עידן הדימיון, כך או כך זהו העידן הגדול הבא של העולם המערבי :

העידן הקונספטואלי

VUCA – מציאות המאופיינת בשילוב של תנודתיות, חוסר ודאות ,מורכבות ועמימות.
ארגון מורכב מסתגל הוא ארגון הבנוי כמערכת אקולוגית פתוחה ודינמית בעלת יכולת להסתגל ולהתאים עצמה למציאות המורכבת והמשתנה.

שיטה רב תחומית סדורה לזיהו מגמות ובניית תרחישי עתידים אפשריים בכל תחומי החיים ולעיצוב עתיד רצוי בהווה כדי להיערך להתמודד עם האתגרים וההזדמנויות הנגזרים מהם.

חשיבת עתיד

חתירה לשגשוג ורווחה ברמה האישית והקולקטיבית בכל ממדי החיים בהם פועלים הפרט והחברה: תעסוקה, הכנסה,דיור, איזון עבודה ופנאי, בטחון, שביעות רצון מהחיים, בריאות, מעורבות חברתית, איכות הסביבה, חינוך וקהילה.

שלומות

יכולת הסתגלות והתאמה במציאות של אי ודאות ושינוי מתמיד, מתעדכנת ומגבירה את הרלוונטיות תוך עיצוב עתיד רצוי. תמורתיות יישומית לחנך בהווה באופן שיהיה רלוונטי לעתיד בלתי ידוע ושונה.
הכירו גם את נתיב הפיתוח המקביל עבור רשויות